Odszedł mgr inż. Adam Nowak

 

W dniu 2 sierpnia 2017 roku zmarł w Jaśle długoletni pracownik przemysłu naftowego, emerytowany Dyrektor i Prezes jasielskich Poszukiwań śp. mgr inż. Adam Nowak. Śp. Adam Nowak, syn Jana i Władysławy ze Stygarów urodził się 7 grudnia 1933 r. w Harklowej koło Jasła, w rodzinie z tradycjami naftowymi. Ojciec Jan był kowalem na kopalni Harklowa. Po ukończeniu w 1948 r. Szkoły Podstawowej w Harklowej uczył się w latach 1948-1951 w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle otrzymując świadectwo dojrzałości. Odbył studia na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie w latach 1951-1956 uzyskując stopień magistra inżyniera górnictwa w ze specjalności eksploatacja złóż ropy i gazu ziemnego. Pracę zawodową z nakazu i skierowania do pracy w przemyśle naftowym rozpoczął 1.07.1956 r. w Kopalnictwie Naftowym Jasło na stanowisku asystenta kopalni Osobnica II. Do 31.12.1959 r. pracował, jako asystent i kierownik kopalni Osobnica II. W okresie od 1.01.1960 r. do 30.09.1962 r. był starszym inżynierem i kierownikiem kopalni Osobnica w Zakładzie Eksploatacji Gorlice. W dniu 1.10.1962 r. został powołany na Głównego Inżyniera w PPKN Krosno-Zakład Eksploatacyjny Partynia w Mielcu, które to stanowisko pełnił do 31.12.1966 r.
Od 1.01.1967 r. do 31.10.1977 r. był Naczelnym Inżynierem - Pierwszym Zastępcą Dyrektora ds. Technicznych w Przedsiębiorstwie Budownictwa Naftowego Naftomontaż w Krośnie.
W dniu 1.11.1977 r. został powołany na Dyrektora Naczelnego firmy wiertniczej w Jaśle, które to stanowisko pełnił do 31.01.2000 r. tj. do chwili przejścia po 44 latach pracy zawodowej w przemyśle naftowym na emeryturę.
Od 1964 r. był aktywnym członkiem SITPNiG, przez dwie kadencje był Przewodniczącym Oddziału w Krośnie, członkiem Zarządu Głównego oraz członkiem Prezydium Zarządu Głównego w Krakowie.

Był znany, ceniony i szanowany w środowisku branży naftowej oraz w mieście Jasło gdzie mieszkał.  Znany z inicjatyw społeczno-charytatywnych i pomagania potrzebującym.  Swoją drogą zawodowo - społeczną dawał najlepszy przykład młodym nafciarzom. Za długoletnią, nienaganną pracę w przemyśle naftowym i działalność społeczną otrzymał szereg odznaczeń państwowych, branżowych i regionalnych m.in. Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi PRL, Medal 40-lecia PRL, Krzyż Kawalerski OOP; odznaki: Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i dla Górnictwa PRL, Zasłużony dla Polskiej Geologii, Zasłużony dla Bieszczad, Zasłużony dla Województwa Krośnieńskiego i Przemyskiego. Dyrektor Generalny Górnictwa II Stopnia. Kapitan rezerwy Wojska Polskiego. Panie Dyrektorze Requiescat in pace.

 

(fot. archiwum SITPNiG)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach