Rada Programowa Czasopism SITPNiG – 07.08.2017 r.

14/08/2017

W dniu 7 sierpnia w siedzibie Zarządu Głównego przy ul. Łukasiewicza w Krakowie, odbyło się posiedzenie Rady Programowej Czasopism SITPNiG - WNiG i WN, prowadzone przez przewodniczącego Ryszarda Chylareckiego.
Podczas spotkania poruszone zostały kwestie związane ze stanem wydawnictw WNiG i WN oraz z odpowiedzialnością Wydawcy. Przeprowadzono analizę kosztów wydawniczych, dystrybucji i promocji oraz pozyskiwania materiałów redakcyjnych i ich dobór. Omówiono porozumienie z Fundacją Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, na mocy którego można byłoby przenieść skład, druk i dystrybucję WN do Redakcji WNiG.

Członkowie Rady Programowej WNiG i WN (fot. D. Bernaś)

 

Członkowie rady przyjęli, że po akceptacji porozumienia przez Fundację Muzeum w Bóbrce, kolejny numer Wieku Nafty, już w nowej szacie graficznej, zostanie przygotowany przez Redakcję WNiG. Przewodniczący zasugerował również, że warto byłoby wprowadzić w WN stałe rubryki np. kalendarium historyczne, jak również więcej materiałów o poszukiwaniach na Niżu Polskim. Kolejnym punktem spotkania było omówienie potrzeby opracowania nowych regulaminów dla Redakcji WNiG i WN.
Członkowie rady przeanalizowali dotychczas obowiązujący regulamin i uzgodnili, że powinien powstać jeden wspólny „regulamin redakcji czasopism WNiG i WN”, zgodny z nowym statutem. O przygotowanie propozycji regulaminu został poproszony Pan Jan Lubaś. Po akceptacji rady propozycja ta zostanie skierowana do Komisji Aktów Prawnych SITPNiG.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach