top of page

Wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Oddziału SITPNiG w Gdańsku

W dniu 11 października 2017 r. odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Oddziału SITPNiG w Gdańsku, które miało miejsce w firmie Apator Metrix S.A. w Tczewie.

W pierwszej części Posiedzenia omówiono sprawy związane z:

  1. Weryfikacją stanu członków w poszczególnych Kołach. Trwają prace nad ustaleniem możliwości kontaktu z członkami, którzy zostali przeniesieni do innych struktur w firmach lub odeszli w ramach kolejnych programów dobrowolnych odejść. Omówione zostały również zaległości w płaceniu składek członkowskich. Nastąpiła konieczność skreślenia z listy członków tych, którzy nie są zainteresowani dalszym uczestnictwem w Stowarzyszeniu.

  2. Spotkaniem 100 członków, przedstawicieli wszystkich Kół zrzeszonych w Oddziale SITPNiG w Gdańsku, planowanym w Borkowie k/Gdańska w dniu 20 października br.

  3. Planowanym przez Koło przy PSG OZG w Gdańsku wyjazdem na sympozjum techniczne organizowane przez Fabrykę Armatury JAFAR S.A. w Jaśle w dniach 18-21.10.2017 r. Przedyskutowano sprawę wsparcia finansowego wyjazdu.

  4. Przyjęciem nowych członków do struktur Oddziału.

W drugiej części Posiedzenia, przedstawiciele gospodarzy spotkania – Ewa Daniszewska - Przewodnicząca Koła Metrix i Grzegorz Babraj – członkowie Zarządu Oddziału SITPNiG w Gdańsku przedstawili prezentację swojej firmy oraz jej wyrobów, a także zapoznali zebranych z całą linią produkcyjną gazomierzy.

Apator Metrix S.A. to firma z prawie 70-cioletnim stażem na rynku aparatury pomiarowej.

W oparciu o własne doświadczenia firma wykreowała autorskie, opatentowane, najwyższej jakości rozwiązania w zakresie odczytu i rozliczania gazu. To marka o ugruntowanej i wysokiej pozycji w Europie i na świecie.

Oferta firmy obejmuje gazomierze miechowe domowe przemysłowe oraz systemy pomiarowe zdalnego odczytu. Produkcja skupia się na dziewięciu podstawowych wielkościach gazomierzy miechowych: od gazomierzy domowych typu G1,6 do przemysłowych typu G65, z różnym rozstawem króćców.

Gazomierze cechuje trwałość, niezawodność oraz dokładność pomiarów wyższa od poziomu wymagań dominującego w Europie i na świecie. Spółka uzyskała wymagane branżowe zatwierdzenia typu i certyfikaty wydane w Polsce, Niemczech (EEC Type Aproval – zatwierdzenie typu ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej), Rosji, na Ukrainie, w Gruzji, Serbii, a także w innych krajach. Firma posiada własne biuro badań i rozwoju oraz laboratorium wdrożeniowe.

W odróżnieniu od zdecydowanej większości firm montujących i sprzedających gazomierze, Metrix we własnym zakresie wytwarza niemal wszystkie elementy składowe swoich urządzeń. Metrix oferuje również ekspertyzy, naprawy i legalizację gazomierzy miechowych produkcji własnej i urządzeń produkowanych przez innych producentów oraz stanowiska do legalizacji gazomierzy.


(foto archiwum SITPNiG O. Gdańsk)

163 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page