top of page

12 Polski Kongres Naftowców i Gazowników


"Przyszłość upstreamu i downstreamu w Polsce na tle zmian zachodzących na europejskim rynku ropy i gazu"

Szanowni Państwo

XII Polski Kongres Naftowców i Gazowników pt „Przyszłość upstreamu i downstreamu w Polsce na tle zmian zachodzących na europejskim rynku ropy i gazu”, odbędzie się w dniach 16-18 maja 2018 r w Krakowie w Hotelu Qubus (www.qubushotel.com).

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) wspólnie z PGNiG S.A., PKN ORLEN S.A. i LOTOS S.A. – największymi polskimi spółkami reprezentującymi szeroko rozumiane branże „ropy i gazu” (upstreamu, midstreamu i downstreamu) oraz Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem Badawczym i Akademią Górniczo-Hutniczą - instytucjami naukowymi łączącymi te dziedziny gospodarki, zamierza dyskutować o naszym przemyśle naftowym, jego dotychczasowym dorobku oraz kierunkach, które musimy podejmować, aby być w czołówce nowoczesnego i innowacyjnego przemysłu, w dobie szybkich zmian na globalnym rynku. Kongres będzie łączył wiele elementów, takich jak tradycyjne wykłady, referaty specjalistów z branży, ale i szkolenia oraz sesję Młodzieży i Innowacji. Będziemy też gościć przedstawicieli European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), Society of Petroleum Engineers (SPE) oraz World Petroleum Council (WPC). Oprócz wspomnianych zagadnień związanych z naszym przemysłem naftowym, gazowniczym i rafineryjnym i jego osiągnięciach, podczas Kongresu będziemy mówić o bezpieczeństwie energetycznym Polski i krajów ościennych. Wystąpiliśmy o patronat nad Kongresem do ministra energii, zapraszamy wicepremiera, ministra rozwoju i finansów, ministra bezpieczeństwa energetycznego, ministra środowiska oraz wiceministra środowiska, sekretarza stanu, głównego geologa kraju, od których spodziewamy się uzyskać wystąpienia podczas Kongresu. Już dziś zainteresowani udziałem w Kongresie są Węgrzy, Rumuni, Słowacy oraz Norwedzy. W programie Kongresu chcemy również podsumować wyniki prac związanych z poszukiwaniami gazu z formacji łupkowych w Polsce oraz dyskutować o poszukiwaniach gazu ziemnego w pokładach węgla. Będą również prezentowane i dyskutowane zagadnienia ważnych segmentów naszej gospodarki obejmujące „midstream i downstream” wraz z dywersyfikacją dostaw (LNG, jego dystrybucją i handlem), zagadnień związanych z inwestycjami w zasoby w kraju i poza nim oraz czy warto i dlaczego, a także o naszym bezpieczeństwie energetycznym. Podczas Kongresu, planowane jest posiedzenie Congress Programme Committee przygotowujacego Światowy Kongres Naftowy, który odbedzie się w 2020 roku w Houston oraz WPC Expert Workshop. Podobnie EAEG wyraziło zainteresowanie uczestniczeniem swoich przedstawicieli w celu wygłoszenia referatów oraz przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych.

Wszystkich, którzy chcą w tym ważnym i niecodziennym wydarzeniu wziąć swój udział już dzisiaj zapraszamy do zarejestrowania się (REJESTRACJA ONLINE) (KARTA ZGŁOSZENIA.doc).

Firmy/spółki, które chcą zaprezentować szerzej swoje zasoby, włączyć się bardziej aktywne w uczestniczenie w Kongresie poprzez stanie się Partnerem Kongresu proszone są o wypełnienie formularza lub bezpośredni kontakt z organizatorem (+48 12/421-32-47). Przewidujemy cztery rodzaje partnerstwa w Kongresie. Mają one również możliwość zorganizowania swojego stoiska wystawienniczego oraz realizacji szkoleń dla uczestników Kongresu (REJESTRACJA ONLINE).

Zachęcamy również, w terminie do 15 listopada o zgłaszanie referatów Kongresowych poprzez podanie tytułu, jego autora(ów) oraz przesłanie krótkiego streszczenia. W terminie do 15 stycznia 2018 r. Komitet naukowy Kongresu podejmie decyzję o włączeniu zaproponowanego tematu do odpowiedniej sesji tematycznej. Referaty proszę przesyłać do sekretarza kongresu na adres e-mail: dominika.bernas@sitpnig.pl

Tak duża koncentracja osób decyzyjnych dla polskiej branży naftowej i gazowniczej i rafineryjnej, najnowsze i najciekawsze plany rozwojowe firm, osiągnięcia i innowacje w branży oraz udział w kongresie międzynarodowych ekspertów to niecodzienne wydarzenie, dlatego już dzisiaj zarejestruj się.

Atrakcją podczas Kongresu będzie również wyjazd do Bóbrki, do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, po którym uczestnicy zostaną oprowadzeni i będą mogli się dowiedzieć, jak rozwijał się przemysł naftowy w Polsce w czasie prawie dwóch wieków jego istnienia.

Ważne daty:

Zgłoszenie i opłata od 15 sierpnia do 15 stycznia 1 termin – kwota: 1 600 PLN + 23%VAT* € 370 *** Zgłoszenie i opłata od 15 stycznia do 15 marca 2 termin – kwota: 1 900 PLN + 23%VAT* € 440 *** Zgłoszenie i opłata od 15 marca 3 termin – kwota: 2 200 PLN + 23%VAT* € 510 ***

Wycieczka do Bóbrki - dodatkowo płatna 120 PLN+VAT** € 30 *** (** wycieczka odbędzie się przy minimalnej ilości 20 osób)

*podana cena nie uwzględnia noclegów. *** opłata w euro nie uwzględnia podatku VAT, w przypadku firm spoza UE doliczany jest podatek 23%

Zniżki na usługi noclegowe: uczestnicy otrzymują specjalne ceny za noclegi na podstawie kodu konferencyjnego.

Zniżki na opłaty kongresowe:

10 % dla członków wspierających SITPNiG i/lub ich przedstawicieli

10 % dla członków zwyczajnych SITPNiG

Przewidziana jest pula darmowych miejsc przeznaczona dla studentów i doktorantów będących członkami SITPNiG. Liczba darmowych miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo będą mieli uczestnicy, zgłaszający referaty i ci którzy wezmą udział w przygotowaniach kongresu jako wolontariusze. Zgłoszenia będą rozpatrywane na podstawie zawartych w karcie informacji i załączonym CV. Organizator nie ponosi kosztów związanych z noclegiem uczestnika/wolontariusza w trakcie trwania Kongresu. (KARTA ZGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW.doc)

Serdecznie zapraszamy

Piotr Woźniak - Prezes SITPNiG - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XII Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników oraz Komitet wykonawczy: Paweł Stańczak- Wiceprzewodniczący, Wiceprezes SITPNiG Wiesław Prugar - Wiceprzewodniczący, Wiceprezes SITPNiG Waldemar Wójcik - Wiceprzewodniczący, Wiceprezes SITPNiG Piotr Dziadzio - Sekretarz generalny SITPNiG Krzysztof Knap – Skarbnik SITPNiG Dominika Bernaś – Sekretarz Kongresu

Informacje dodatkowe można uzyskać u sekretarza kongresu w Biurze Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie, ul.Łukasiewicza 1/110, tel.fax 12/421 32 47, e-mail: dominika.bernas@sitpnig.pl

274 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page