top of page

VI posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

20 października w siedzibie Spółki PGNiG S.A. w Warszawie odbyło się szóste w obecnej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, któremu przewodniczył wiceprezes zarządu Waldemar Wójcik. W posiedzeniu wzięło udział 16 Członków Zarządu oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Było ono poświęcone bieżącej działalności Stowarzyszenia, obejmującej okres od poprzedniego posiedzenia Zarządu tj. od 9. czerwca 2017 r., którą przedstawił sekretarz generalny SITPNiG Piotr Dziadzio oraz działalności finansowej SITPNiG w I półroczu 2017 r., i propozycji zmian w 2018 r, które zaprezentował Krzysztof Knap – skarbnik SITPNiG.

Członkowie Zarządu Głównego SITPNiG podczas posiedzenia (fot. archiwum SITPNiG)

Omówiono: stan realizacji planu działalności gospodarczej po I półroczu 2017 r., ściągalność składek członkowskich w Oddziałach za 8 miesięcy 2017, zatwierdzono założenia do opracowania prowizorium budżetowego SITPNiG na rok 2018. Podjęto również uchwały w sprawie wysokości zapomogi przyznawanej przez Komisję ds. Pomocy Koleżeńskiej w roku 2018; w sprawie wysokości składki członków wspierających SITPNiG i członków zwyczajnych SITPNiG na rok 2018; (bez zmian). Zarząd Główny na wnioski Zarządów Oddziałów, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, podjął również uchwały nadające Honorowe Odznaki SITPNiG. Przyznał 2 srebrne, 6 złotych oraz 4 diamentowe Odznaki Honorowe SITPNiG. Ponadto Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału SITPNiG w Warszawie II, pozytywnie zaopiniowany przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, postanowił wystąpić do Zarządu Głównego FSNT NOT o nadanie Diamentowej Odznaki Honorowej FSNT NOT dla 1 osoby.

Członkowie Zarządu Głównego SITPNiG podczas posiedzenia (fot. archiwum SITPNiG)

Działalność SITPNiG musi być na bieżąco dostosowywana do warunków otoczenia, tak gospodarczego (przepisy i regulacje prawne), jak i potrzeb organizacyjnych wewnątrz SITPNiG. Te zagadnienia przewijały się podczas posiedzenia ZG i były przedmiotem kolejnych decyzji. Członkom Zarządów Oddziałów przekazano nowe pełnomocnictwa dostosowane do zmian statutowych umożliwiających działalność w ramach SITPNiG.

Lista podjętych uchwał znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce: Plany pracy i realizacja.

31 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page