top of page

Posiedzenie Komisji ds. Historii i Muzealnictwa 9.11.2017 r.

W dniu 9 listopada 2017 roku w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG przy ulicy Łukasiewicza w Krakowie, odbyło się posiedzenie Komisji ds. Historii i Muzealnictwa. Na spotkaniu została omówiona dotychczasowa działalność komisji a w szczególności realizacja zadań założonych na rok 2017. Podczas dyskusji, jako plan działalności Komisji na rok 2018 podjęto inicjatywę opracowania biogramów, życiorysów zasłużonych pracowników przemysłu naftowego, rafineryjnego oraz gazownictwa. Postulowano o nawiązanie bliższej współpracy Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce z muzeami branżowymi, a także z innymi muzeami techniki. Ponownie została poruszona kwestia utrzymania grobów najbardziej zasłużonych działaczy, organizatorów, pracowników branżowych, ludzi, którzy z wielkim sercem angażowali się w tworzenie polskiego przemysłu naftowego. Ponadto podjęto decyzję o digitalizacji i upublicznieniu poprzez stronę internetową SITPNiG zdjęć, które są przechowywane w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia, w celu identyfikacji osób na nich utrwalonych oraz miejsc lub sytuacji, które przedstawiają.

Uczestnicy posiedzenia Komisji ds. Historii i Muzealnictwa (fot. archiwum SITPNiG)

20 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page