top of page

Seminarium - Teraźniejszość i przyszłość działalności stowarzyszeniowej ...

Seminarium - Teraźniejszość i przyszłość działalności stowarzyszeniowej w Oddziałach SITPNiG w Krośnie, Sanoku i Gorlicach.

12 maja 2017 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce odbyło się seminarium poświęcone teraźniejszości oraz przyszłości naszego Stowarzyszenia. Organizatorem głównym seminarium był Oddział Krosno przy współudziale Oddziałów w Sanoku i Gorlicach. Seminarium otworzył Prezes Oddziału Krosno Janusz Pudło, który przywitał zaproszonych gości oraz wszystkich zebranych członków trzech Oddziałów Stowarzyszenia.

Omówił bieżącą działalność Stowarzyszenia oraz wieloletnią dobrą współpracę pomiędzy trzema sąsiadującymi Oddziałami z południowo-wschodniej Polski. Następnie głos zabrali Jan Sęp (Oddział Krosno), Andrzej Drzymała (Prezes Oddziału Gorlice) i Mieczysław Kawecki (Prezes Oddziału Sanok), którzy przedstawili aktualną działalność w Oddziałach oraz plany działalności na najbliższe miesiące zmierzające do intensyfikacji działalności stowarzyszeniowej. Następnie głos zabrał Piotr Dziadzio – Sekretarz Generalny SITPNiG. Omówił zmiany jakie zaszły od czasu ubiegłorocznych wyborów w Stowarzyszeniu oraz zamierzenia i pomysły na uatrakcyjnienie Stowarzyszenia wśród swoich członków, a także działania na rzecz popularyzacji Stowarzyszenia zmierzające do pozyskiwania młodych inżynierów i techników z firm przemysłu naftowego i gazowniczego. Głos zabrał również Józef Zuzak, który nawiązał do tradycji działalności stowarzyszeń naftowych na terenach działalności Oddziałów w Krośnie, Sanoku i Gorlicach. Tradycyjnie jak to bywa podczas tego typu spotkań wręczono honorowe odznaczenia i legitymacje nowym członkom Stowarzyszenia. Na zakończenie seminarium podkreślono konieczność dalszej współpracy pomiędzy naszymi trzema Oddziałami (np. w 2011 roku wspólne obchody 65-lecia wznowienia działalności stowarzyszeniowej po 1945 r) oraz cyklicznego organizowania seminariów na terenach Krosna, Sanoka i Gorlic. W seminarium udział wzięło 100 osób, członków Stowarzyszenia ze wszystkich trzech Oddziałów.

36 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page