Posiedzenie Kapituły „Honorowej Szpady SITPNiG”

W dniu 13 grudnia 2017 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyło się posiedzenie Kapituły „Honorowej Szpady Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego - SITPNiG”. Celem posiedzenia było przyznanie tego honorowego wyróżnienia najlepszym, w roku akademickim 2016/2017, absolwentom dwóch Wydziałów AGH współpracujących z SITPNiG. W posiedzeniu wzięli udział zarówno przedstawiciele SITPNiG w osobach: Waldemara Wójcika – wiceprezesa SITPNiG, oraz Piotra Dziadzio – sekretarza generalnego, przewodniczącego Kapituły, ja i Dziekani i Prodziekani Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska i Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu w osobach: prof. Jacka Matyszkiewicza, prof. Rafała Wiśniowskiego oraz dr inż. Ewy Adamiec i dr inż. Anety Sapińskiej-Śliwy.

 (foto. archiwum SITPNiG)

 

Na podstawie przedłożonych Kapitule list rankingowych i prezentacji osiągniętych przez absolwentów Wydziałów Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wiertnictwa, Nafty i Gazu wyników w nauce oraz oceny ich aktywności i dorobku naukowego z do nagrody „Honorowej Szpady SITPNiG” dla Najlepszych Absolwentów zostali wytypowani:

- Pani Edyta Mikołajczak z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, która studiowała na kierunku Górnictwo i Geologia i uzyskała ze studiów pierwszego i drugiego stopnia najwyższą średnią ocen.
-  Pan Krzysztof Grobel z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, który studiował na kierunku Ekologiczne Źródła Energii i uzyskał ze studiów pierwszego i drugiego stopnia najwyższą średnią ocen.

Decyzja w sprawie przyznania Honorowej Szpady została podjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Kapituły.
Ponadto wyróżnienie otrzymuje 14. absolwentów WGGiOŚ oraz 4. absolwentów WWNiG.

 

Absolwenci WGGiOŚ  rocznik 2016-2017

 

Lp. Nazwisko i imię     Kierunek studiów

 1.   Tomczyk Bartłomiej    Ekologiczne Źródła Energii

 2.   Faehnrich Karol     Górnictwo i Geologia

 3.   Rusinek Kinga      Turystyka i Rekreacja

 4.   Mączyńska Gabriela    Turystyka i Rekreacja

 5.   Powolny Tomasz     Górnictwo i Geologia

 6.   Janus Magdalena     Turystyka i Rekreacja

 7.   Staniek Alicja        Ochrona Środowiska

 8.   Strzelecki Piotr       Górnictwo i Geologia

 9.   Szulc Aleksandra     Ekologiczne Źródła Energii

 10.   Brzezicki Dawid     Górnictwo i Geologia

 11.   Łepko Anna       Inżynieria Środowiska

 12.   Płokita Izabela      Informatyka Stosowana

 13.   Bartolewska Róża     Geofizyka

 14.   Skupień Katarzyna    Turystyka i Rekreacja

Wyróżnieni absolwenci WWNiG  rocznik 2016-2017

 

Lp.   Nazwisko i imię     Kierunek studiów

 1.   Budzowski Radosław   Górnictwo i Geologia

 2.   Orłowicz Grzegorz    Górnictwo i Geologia

 3.   Kuk Michał       Górnictwo i Geologia

 4.   Dudek Jacek      Górnictwo i Geologia

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach