top of page

I posiedzenie Komisji Wyborczej XXXIX Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG

30 sierpnia 2016 r. w Sali Prezydialnej Zarządu Głównego SITPNiG odbyło się I posiedzenie Komisji Wyborczej XXXIX Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Zgodnie z zapisami § 60 Statutu SITPNiG w posiedzeniu uczestniczyli prezesi Zarządów Oddziałów SITPNiG wybrani na Walnych Zgromadzeniach Delegatów Oddziałów SITPNiG w bieżącej kampanii sprawozdawczo-wyborczej, sekretarz generalny, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Rady Seniorów. Posiedzeniu przewodniczył dr inż. Dominik Staśko - prezes Oddziału Krakowskiego SITPNiG, który jest gospodarzem XXXIX WZD.

Zadania Komisji Wyborczej XXXIX WZD SITPNiG i podstawy prawne działania Komisji przed i w czasie WZD przedstawił Stanisław Szafran – sekretarz generalny SITPNiG. W swoim wystąpieniu kol. Stanisław Szafran wskazał na tradycje działania Stowarzyszenia, wieloletnia doświadczenia funkcjonowania władz naczelnych SITPNiG, a także na mankamenty w ich działalności. Równocześnie przedstawił warunki współczesnej działalności Stowarzyszenia oraz problemy, które muszą podjąć władze w nowej kadencji. W dalszej części posiedzenia Komisja przedyskutowała sprawę liczebności władz przyszłej kadencji. Po dyskusji członkowie Komisji przyjęli, że w nowej kadencji liczebność władz i organów Stowarzyszenia powinna być następująca:

  • Zarząd Główny SITPNiG – 25 członków + 2 zastępców, w tym 15 prezesów Oddziałów SITPNiG wybieranych na WZDO, 9 – członków + 2 zastępców członka wybieranych na WZD oraz przewodniczący Rady Seniorów powoływany przez Zarząd Główny;

  • Główna Komisja Rewizyjna SITPNiG – 7 członków + 2 zastępców wybieranych na WZD;

  • Główny Sąd Koleżeński SITPNiG – 5 członków + 2 zastępców wybieranych na WZD.

Taką liczebność Władz Naczelnych Komisja postanowiła zaproponować Zarządowi Głównemu do wprowadzenie w projekcie Ordynacji Wyborczej na XXXIX WZD SITPNiG.

Członkowie Komisji Wyborczej XXXIX WZD SITPNiG


Niezwykle ważną sprawą było wyłonienie kandydata na prezesa Stowarzyszenia. W dyskusji na ten temat wskazywano, że osoby proponowane na funkcję prezesa Stowarzyszenia powinny mieć odpowiednią pozycję w środowisku, powinny być znane i znać warunki działalności SITPNiG, oraz wyrazić chęć poświęcenia czasu na kierowania Stowarzyszeniem. Podczas dyskusji padły propozycje kandydatów na prezesa SITPNiG, z którymi przewodniczący Komisji Dominik Staśko przeprowadzi stosowne rozmowy.


(foto archiwum SITPNiG)

49 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page