top of page

Noworoczne spotkanie Oddziału SITPNiG w Krakowie

W dniu 17.01.2018, podobnie jak w ubiegłych latach, w sali koncertowej Fundacji Krakus w Krakowie odbyło się noworoczne poszerzone zebranie Zarządu Oddziału SITPNiG z udziałem członków honorowych, delegatów kół zakładowych oraz szefów zakładów pracy, w których funkcjonują Koła terenowe naszego Oddziału.

Spotkanie rozpoczął prezes naszego Oddziału Dominik Staśko, który powitał wszystkich zebranych. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie honorowych odznaczeń SITPNiG oraz NOT

Odznaczenia otrzymali:

Diamentową honorową odznakę NOT - Maria Rudzik, Lucjan Rudzik, Albin Wojnar

Złotą honorową odznakę NOT - Andrzej Michniewski

Srebrną honorową odznakę NOT - Krzysztof Wesołowski

Złotą honorową odznakę SITPNiG - Krystian Liszka, Leszek Szymański

Srebrną honorową odznakę SITPNiG - Paweł Kołodziej

W imieniu odznaczonych głos zabrał Albin Wojnar, który podziękował za otrzymane odznaczenia oraz nawiązał do początków swojej działalności w Stowarzyszeniu wspominając m.in. legendarną prezes Oddziału śp. Zofię Hełbicką oraz wieloletnią członkinię SITPNiG Marię Knapczyk.Dominik Staśko złożył wszystkim uczestnikom spotkania serdeczne życzenia noworoczne, a lampka szampana uświetniła wszystkim to miłe wydarzenie.Następnie prezes Oddziału złożył sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2017 oraz przedstawił plan pracy Oddziału na rok 2018. Z kolei o głos poproszony został Sekretarz generalny SITPNiG Piotr Dziadzio, który omówił wyzwania stojące obecnie przed Stowarzyszeniem oraz nakreślił główne zamierzenia zarządu głównego SITPNiG w roku 2018 ze szczególnym uwzględnieniem, mającego się odbyć w maju br., Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników. Ponadto głos zabrali: Ludwik Kosowicz, Andrzej Gonet, Pan Paweł Firlej – dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy w Krakowie, Michał Płatosz oraz Jan Artymiuk.


Po zakończeniu części oficjalnej odbywało się spotkanie towarzyskie uczestników zebrania. Spotkanie umilał występ Kapeli góralskiej „Kataryna” z Żywca.

Był czas na wspólne kolędowanie, na piosenki biesiadne oraz na kuluarową wymianę poglądów. Pod koniec spotkania, najbardziej wytrwała już grupa biesiadowała przy gitarze.

162 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page