top of page

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału SITPNiG w Warszawie II

W dniu 3 czerwca 2008 r. w Sali Konferencyjnej Muzeum Gazownictwa w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Warszawie II. Referat sprawozdawczy ustępującego Zarządu Oddziału SITPNiG zaprezentowany przez prezesa Zarządu Oddziału Romana Modzelewskiego zilustrował zakres działalności i osiągnięcia Oddziału SITPNiG w minionej kadencji. Komisja Rewizyjna Oddziału i dyskutanci dobrze ocenili działalność Oddziału w kadencji 2004 - 2008. WZDO udzielił absolutorium ustępującym władzom Oddziału, a następnie wybrano nowe władze Oddziału SITPNiG na kadencję 2008 - 2012 oraz delegatów na XXXVII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG i przedstawicieli do Rady Stałecznej FSNT NOT.


Zarząd Oddziału SITPNiG w Warszawie II wybrano w następującym składzie: Andrzej Soroko - prezes, Maciej Bednarek, Marek Buchelt, Wioletta Głuszcz, Ryszard Kopczyński, Barbara Kuc, Krystyna Matysiak, Jolanta Obara Janocha oraz przewodniczący kół wchodzący w skład Zarządu Oddziału z mocy Statutu SITPNiG: Ewa Kania, Henryk Paciorek, Maciej Nowakowski, Marek Zawacki, Andrzej Macheła-Olszacki,

Komisja Rewizyjna Oddziału wybrana została w składzie: Andrzej Borodij Konrad Jaworski Roman Modzelewski. Sąd Koleżeński Oddziału wybrano w składzie: Liliana Burlińska Iwona Kania Mirosława Pich Jan Wójcik. Delegatami na XXXVII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG wybrano: Andrzeja Machełę-Olszackiego, Romana Modzelewskiego, Bożenę Przybińską, Andrzeja Soroko, Witolda Weila. Przedstawicielami do Rady Stołecznej FSNT NOT zostali wybrani: Maciej Bednarek, Roman Modzelewski.

Podczas WZDO udekorowano Złotymi i Srebrnymi Odznakami Honorowymi SITPNiG zasłużonych działaczy Stowarzyszenia.

33 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page