top of page

155 rocznica zapalenia lampy naftowej - "Świet(l)ne Miasto", Krosno 2008

31 lipca 2008 r. Urząd Prezydenta Miasta Krosna przy współpracy z Muzeum Podkarpackim zorganizował imprezę poświęconą 155 rocznicy zapalenia lampy naftowej pn.: "Świet(l)ne Miasto". O godz. 20:30 zebrało się pod pomnikiem Ignacego Łukasiewicza liczne grono Krośnian, naftowców, turystów, z których wielu przyniosło ze sobą lampy naftowe (niektóre własnoręcznie skonstruowane). Imprezę plenerową poświęconą 155 rocznicy symbolicznego zapalenia lampy naftowej zainaugurowało wystąpienie Zygmunta Rysza - naczelnika Wydziału Kultury i Sportu Miasta Krosna przypominające rocznicowe wydarzenie.

Lampę "karetową" z czasów "przedłukasiewiczowskich" demonstruje pan Jan Sęp Wiceprezydent Miasta Krosna Bronisław Baran zapalił lampę naftową umieszczoną w ręce posągu Ignacego Łukasiewicza inaugurując tym imprezę.

Po zapaleniu lampy naftowej umieszczonej w ręce posągu Ignacego Łukasiewicza uczestnicy imprezy zapalili przyniesione ze sobą lampy i rozświetlając nimi ostatnia noc lipca, przeszli do rynku, gdzie wysłuchali prelekcji Krzysztofa Gierlacha na temat epokowego wydarzenia jakim było spreparowanie przez Ignacego Łukasiewicza i Jana Zeha rafinowanej nafty i wynalezienie lampy, w której zastosowano uzyskane przez siebie źródło światła. Po prelekcji odbył się pokaz "magicznych" świateł laserowych rozjaśniających migotliwymi smugami zapadający mrok.

Ta dobrze pomyślana impreza plenerowa była ważnym regionalnym wydarzeniem, które uczestnicy nazwali "Dniem lampy naftowej". Przypomnienie o rocznicy zapalenia pierwszej na świecie lampy naftowej, a tym samym zaakcentowanie, że na Ziemiach Polskich 155 lat temu narodził się światowy przemysł paliw płynnych, otworzyło w kalendarzu kulturalnym Krosna i całego regionu nowa kartę.

21 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page