Posiedzenie Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG

20/11/2008

W dniu 19 listopada 2008 r. odbyło się pierwsze w bieżącej kadencji władz Stowarzyszenia posiedzenie Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG. Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG powołana uchwałą Zarządu Głównego nr  z dnia 30 października br. działa w składzie:

 • dr inż. Stanisław  Szafran - kanclerz,  sekretarz generalny SITPNiG

 • prof. dr hab.inż. Stanisław Rychlicki - wicekanclerz,  wiceprezes SITPNiG d/s edukacji

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet - wicekanclerz,  dziekan Wydziału WNiG

 • prof.dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz - wicekanclerz,  dziekan Wydziału GGiOŚ

 • prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna - sekretarz,  prodziekan Wydziału GGiOŚ

 • dr inż. Jan Ziaja - sekretarz,  prodziekan Wydziału WNiG

Głównym przedmiotem posiedzenia było rozstrzygnięcie konkursu na najlepszych absolwentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH i Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. 

Spośród absolwentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska do Konkursu zostało nominowane 5 osób:
mgr inż. Iwona GAŁECZKA – Specjalność Hydrogeologia i Geologia Inżynierska, 
mgr inż. Paulina MROWCZYK – Specjalność Geoturystyka, 
mgr inż. Anna PRZEBINDOWSKA – Specjalność Geofizyka Poszukiwawcza, 
mgr inż. Grzegorz RAŚ - Specjalność Geofizyka Poszukiwawcza, 
mgr inż. Jadwiga ŻURAD – Specjalność Ochrona Wód i Geotechnika. 

W wyniku postępowania konkursowego najlepszą absolwentką Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w roku 2008 została

mgr inż. Jadwiga ŻURAD
uzyskujac Honorowa Szpadę SITPNiG

 

Mgr inż. Jadwiga Żurad osiągnęła średnią ocen z całego okresu studiów 5,34 oraz ocenę egzaminu dyplomowego – 6,0.   W okresie studiów zdała międzynarodowy egzamin z języka angielskiego University of Cambridge uzyskując „Certificate in Advanced English”. Dzięki temu prowadziła zajęcia z j. angielskiego w ramach programu pomocy dzieciom „Podzielmy się wiedzą”. Pracowała także jako wolontariuszka Stowarzyszenia Wiosna. Zrealizowała własny projekt badawczy pt. „Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła – krok w stronę zrównoważonego rozwoju”, w ramach którego zorganizowała konferencję naukową i zredagowała magazyn, w którym opublikowała wyniki projektu. W roku 2007 uzyskała stypendium „Sapere Auso” Małopolskiej Fundacji Stypendialnej za szczególne osiągnięcia w działaniu na rzecz ochrony środowiska. Uzyskała także nagrodę przyznaną przez Zarząd Funduszu Stypendialnego im Heleny i Tadeusza Zielińskich. Brała aktywny udział w pracach Fundacji Sendzimira: Zrównoważony Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Zawoja, EASY_ECO 2005-2007, kurs Zrównoważona Gospodarka Wodno-ściekowa w Przysłopiu. W roku 2007 uczestniczyła w zajęciach International Summer School SEGGAU w Uniwersytecie w Gratzu w module pt. „Entrepreneurship and Economy, Models and Concepts in European History and Presence”. W roku 2009 zwyciężczyni konkursu będzie kontynuowała działalność badawczą i społeczną na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w ramach przyznanego stypendium niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (Deutche Bundesstiftung Umwelt). 

Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG ustaliła listę najlepszych absolwentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w roku 2008 i postanowiła wręczyć im dyplomy z określeniem lokaty ukończenia studiów. Poszczególni nominowani absolwenci Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH ukończyli studia z następującymi lokatami:

 1. mgr inż. Żurad Jadwiga – Spec. Ochrona Wód i Geotechnika Środowiska

 2. mgr inż. Przebindowska Anna – Spec. Geofizyka Poszukiwawcza

 3. mgr inż. Chlebda Łukasz – Spec. Modelowania i Systemy Informatyczne w Geofizyce ex aequo
  mgr inż. Hałaj Elżbieta – Spec. Odnawialne Źródła Energii

 4. mgr inż. Szymańska-Małysa Żaneta– Spec. Geofizyka Środowiska

 5. mgr inż. Potyrała Magdalena – Spec. Modelowania i Systemy Informatyczne w Geofizyce ex aequo
  mgr inż. Buczek Magdalena – Spec. Hydrogeologia i Geologia Inżynierska

 6. mgr inż. Gajda Grzegorz – Spec. Modelowania i Systemy Informatyczne w Geofizyce

 7. mgr inż. Brzezińska Agnieszka –Spec. Ochrona Przyrody Nieożywionej ex aequo
  mgr inż. Ochalik Sławomir – Spec. Geofizyka Poszukiwawcza

 8. mgr inż. Grobelska Edyta – Spec. Geoturystyka

 9. mgr inż. Mrowczyk Paulina – Spec. Geoturystyka

 10. mgr inż. Gnaś Kinga – Spec. Geoturystyka

 11. mgr inż. Strzelczyk Jacek – Spec. Modelowania i Systemy Informatyczne w Geofizyce

 12. mgr inż. Satoła Agnieszka – Spec. Geoturystyka ex aequo 
  mgr inż. Ptak Sebastian - Spec. Geologia Naftowa i Geotermia

 13. mgr inż. Raś Grzegorz – Spec. Geofizyka Poszukiwawcza ex aequo 
  mgr inż. Kubsik Urszula - Spec. Ochrona Przyrody Nieożywionej

 14. mgr inż. Gałeczka Iwona – Spec. Hydrogeologia i Geologia Inżynierska ex aequo
  mgr inż. Zagrodzka Anna – Spec. Geofizyka Środowiska ex aequo 
  mgr inż. Gamrat Anna – Spec. Ochrona Przyrody Nieożywionej

 15. mgr inż. Żak Joanna – Spec. Geoturystyka ex aequo 
  mgr inż. Kluz Sławomir – Spec. Modelowania i Systemy Informatyczne w Geofizyce

 16. mgr inż. Paluch Katarzyna – Spec. Geofizyka Środowiska ex aequo 
  mgr inż. Wołoszyn Iwona - Spec. Hydrogeologia i Geologia Inżynierska

 17. mgr inż. Kowal Arkadiusz – Spec. Modelowania i Systemy Informatyczne w Geofizyce

 18. mgr inż. Sadzik Kinga – Spec. Odnawialne Źródła Energii

 19. mgr inż. Łaszyn Bartosz – Spec. Geoturystyka

 20. mgr inż. Substelna Joanna – Spec. Hydrogeologia i Geologia Inżynierska ex aequo
  mgr inż. Kaczmarska Dorota – Spec. Geologia i Prospekcja Złóż

 21. mgr inż. Kyc Mateusz – Spec. Modelowania i Systemy Informatyczne w Geofizyce

W wyniku postępowania konkursowego najlepszym absolwentem Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu w roku 2008 został: mgr inż. Rafał Sedlaczek uzyskując Honorowa Szpadę SITPNiG.

 

Mgr inż. Rafał Sedlaczek  osiągnął średnią ocen z całego okresu studiów 4,65 oraz ocenę egzaminu dyplomowego – 6,0. 
Mgr inż. Rafał Sedlaczek był w roku 2008 stypendystą niemieckiej firmy VNG - Verbundnetz Gas. W okresie 25 styczeń – 31 maj 2008 był również uczestnikiem programu Erasmus, dzięki któremu mógł realizować swój semestr dyplomowy w Norwegii na Uniwersytecie NTNU w Trondheim. Jest autorem pracy magisterskiej, napisanej w języku angielskim pod kierunkiem Profesora Jona Steinara Gudmundssona, która została bardzo dobrze oceniona (ocena :B), przez „opiekuna z przemysłu”, reprezentującego firmę StatoilHydro. W okresie studiów mgr inż. Rafał Sedlaczek był członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierów Naftowych (SPE), a także koła naukowego Nafta-Gaz. Był członkiem KU AZS AGH - sekcja koszykówki, a także udzielał się w turystycznym kole naukowym „Wagabunda” działającym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W roku 2009 zwycięzca konkursu będzie kontynuował działalność naukową na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu w Zakładzie Inżynierii Gazowniczej, na stanowisku asystenta. 
Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG ustaliła listę najlepszych absolwentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu w roku 2008 i postanowiła wręczyć im dyplomy z określeniem lokaty ukończenia studiów.
W rankingu średnich ocen uzyskanych w czasie studiów 10 najlepszych absolwentów zajęło następujące lokaty:
1.  mgr inż. Sedlaczek  Rafał              - Specjalność Gazownictwo
2.  mgr inż. Szlachta  Michał              - Specjalność Wiertnictwo i Geoinżynieria  
3.  mgr inż. Batkiewicz  Katarzyna     - Specjalność Ochrona Środowiska w Gospodarce   
4.  mgr inż. Klimkowski  Łukasz        - Specjalność Gazownictwo  
5.  mgr inż. Piątczak  Krzysztof          - Specjalność Wiertnictwo i Geoinżynieria  
6.  mgr inż. Grzybek  Beata               - Specjalność Ochrona Środowiska w Gospodarce   
7.  mgr inż. Abram  Katarzyna           - Specjalność Ochrona Środowiska w Gospodarce   
8.  mgr inż. Skwarek Mikołaj             - Specjalność Wiertnictwo i Geoinżynieria  
9.  mgr inż. Gwóźdź  Tomasz            - Specjalność Wiertnictwo i Geoinżynieria  
10. mgr inż. Stec  Grzegorz                - Specjalność Gazownictwo

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach