X Sympozjum "Marketing w gazownictwie" '2010

04/06/2010

W dniach 31 maja - 2 czerwca 2010 r. odbyło się Wojskowym Zespole Wypoczynkowym w Kościelisku X Sympozjum "Marketing w gazownictwie" z wiodącym tematem: "W zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju". Sympozjum zostało zorganizowane przez: Krakowski Oddział Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA – Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie - Gazownia Krakowska i Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. – Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie. Patronat na Sympozjum przyjął  Michał Szubski - prezes Zarządu PGNiG SA, prezes SITPNiG.
Podczas Sympozjum zaprezentowano 12 referatów przygotowanych przez autorów z kilku instytucji naukowych i urzędów oraz firm krajowych i zagranicznych:

 • „Perspektywa rozwoju gazu ziemnego w Polsce” – Maciej Kaliski, Piotr Janusz, Adam Szurlej  (Ministerstwo Gospodarki, Departament Ropy i Gazu);

 • „Perspektywy rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce” – Stanisław Rychlicki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu);

 • „Każdy rynek jest inny. Szanse i ryzyka w pracy nad rynkiem” – Andreas Potetzki (E.ON RUCHRGAS AG); 

 • „Działania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw energetycznych z uwzględnieniem problemówodbiorgów paliw i energii” – Małgorzata Nowaczek-Zaręba, Magdalena Mrowczyk (Urząd Regulacji Energetyki w Krakowie);

 • „Zmiany na amerykańskim rynku gazu ziemnego w XXI wieku” – Zbigniew Łucki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania);

 • „Strategia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy Kapitałowej PGNiG. Doświadczenia z procesu wypracowania i wdrożenia CSR w GK PGNiG” – Włodzimierz Kleniewski (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Departament Marketingu i Komunikacji);

 • „Wysokosprawna kogeneracja” - Bogumił Ogrodnik, Andrzej Gieroba (Viessmann Sp. z oo);

 • „Niezadowolony klient jako podmiot reklamacji i konfliktu w przedsiębiorstwie” – Andrzej Szromnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie);

 • „Odbiorca wrażliwy społecznie w aspekciestrategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu” – Agnieszka Chmielarz (Departament Obrotu Gazem PGNiG), Edward Totoń (Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie);

 • „Nowe podejście do kontroli metrologicznej przeliczników w świetle wymagań dyrektywy MID” – Jacek Jaworski, Monika Tyszownicka (Instytut Nafty i Gazu w Krakowie);

 • „Marketing w świetle CSR” – Zbigniew Wujec (Gazownia Warszawska);

 • „Standardy społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w energetyce” – Michał Szymczak (GEN. GAZ ENERGIA SA;

Szczególny profil merytoryczny Sympozjum zyskał wysokie uznanie wśród pracowników  związanych z przemysłem gazowniczym. Liczba 285  osób uczestniczących w Sympozjum oraz poruszane zagadnienia podczas sesji referatowych pozwala sądzić, że Sympozjum jest ważną platformą wymiany doświadczeń w zakresie tytułowej problematyki.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach