top of page

Posiedzenie Komitetu N-T d/s Rafineryjnych i Dystrybucji Produktów Naftowych

W dniu 11 marca 2009 r. odbyło się w Krakowie pierwsze w bieżącej kadencji posiedzenie Komitetu Naukowo-Technicznego d/s Rafineryjnych i Dystrybucji Produktów Naftowych. Posiedzeniu przewodniczył Czesław Bugaj. Przedmiotem posiedzenia było opracowanie programu działania Komitetu na kadencję lat 2008 - 2012 oraz planu prac na rok 2009.

Omówiono program najbliższego IV Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników w Bóbrce i udział przedstawicieli przemysłu rafineryjnego w tym Kongresie, jak i potrzebę zorganizowania specjalnej sesji Kongresu poświęconej zagadnieniom związanym z tematyką ściśle rafineryjną prezentowaną na tej sesji. W wyniku dyskusji został wypracowany program działalności Komitetu w kadencji 2008-2012. Komitet uznał, że najważniejsze zadania w bieżącej kadencji będą dotyczyły:

  1. Wspierania działań na rzecz segmentu rafineryjnego i dystrybucji produktów naftowych.

  2. Opracowywanie i wygłaszanie referatów na konferencjach naukowo-technicznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z segmentem rafineryjnym i tematyką paliw płynnych.

  3. Współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie opiniowania aktów prawnych związanych tematycznie z produktami naftowymi.

  4. Przygotowywanie stanowisk w sprawach istotnych dla przemysłu naftowego

  5. Popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań polskich inżynierów naftowców i rafinerów.

  6. Publikowanie materiałów dotyczących branży naftowej w czasopismach branżowych w tym szczególnie w „Wiadomościach Naftowych i Gazowniczych”

3 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page