top of page

XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna »Oil-Gas AGH ‘2010

W dniach 27-29 maja 2010 r. specjaliści z kraju i z zagranicy zainteresowani problematyką górnictwa naftowego i gazownictwa spotkali się na XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej »Oil-Gas AGH ‘2010« nt.: „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, eksploatacji otworowej i gazownictwie”, organizowanej przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz Fundację Wiertnictwo–Nafta–Gaz, Nauka i Tradycja. Konferencja była integralną częścią Polskiego Kongresu Górniczego ‘2010. Patronat honorowy nad Konferencja przyjęli: Waldemar Pawlak – wicepremier, Minister Gospodarki, Henryk Jacek Jezierski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju, prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś - JM rektor AGH oraz prezes PGNiG S.A., Michał Szubski – prezes PGNiG SA, prezes SITPNiG i Jan Chadam – prezes GAZ- SYSTEM SA. Celem Konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy specjalistami z kraju i z zagranicy na temat nowych metod i technologii dotyczących różnych dziedzin nauki i techniki związanych z górnictwem naftowym i gazownictwem. Obrady przebiegały w tematycznych sesjach referatowych oraz sesji posterowej. W Sesji Plenarnej ( I ) wygłoszono 5 referatów. Sesja II była podzielona na dwie podsesje: Sesja Techniczna IIa – „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów”, na której zaprezentowano 5 referatów i Sesja Techniczna IIb – „Wiertnictwo i geoinżynierii”, podczas której wygłoszono 4 referaty. Sesja III składała się z dwóch podsesji: Sesja Techniczna IIIa – „Eksploatacja złóż ropy i gazu”, w czasie której przedstawiono 3 referaty i Sesja Techniczna III b – „Wiertnictwo i geoinżynierii”, na której wygłoszono 3 referaty. Sesja 4 została podzielona również na dwie podsesje: Sesja Techniczna IVa – „Transport i dystrybucja gazu”, podczas której wygłoszono 5 referatów i Sesja Techniczna IVb – „Ochrona środowiska”, na której zaprezentowano 5 referatów. Na sesji posterowej przedstawiono 14 prezentacji. W czasie Konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne: Panel I nt.: "Rozwój przemysłu gazowniczego w latach 2010 – 2030”, którego moderatorem był prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy z udziałem panelistów: Bogdana Pilcha, Stanisława Rychlickiego, Andrzeja Piwowarskiego i Adama Matkowskiego; Panel II nt.: "Gaz niekonwencjonalny w Polsce – nowe wyzwania?", którego moderatorami byli Jerzy Rajtar i Jerzy Hadro z udziałem następujących panelistów: Petr Bujok, Stanisław Nagy, Stanisław Stryczek i Andrzej Wojtanowicz. W obradach wzięło udział blisko 160 uczestników z kraju i z zagranicy (22 osoby) głównie z: Ukrainy, Rumuni, Czech, Norwegii, Chorwacji i USA. Prezentowane referaty zostały wydrukowane w Kwartalniku AGH, seria Wiertnictwo- Nafta-Gaz tom 27, Zeszyt 1-2/2010,

16 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page