top of page

Seminarium na temat zmian strukturalnych w SITPNiG w roku 2017 i przyszłości Stowarzyszenia

W dniu 26 stycznia 2018 r. w Kompleksie Rekreacyjno-Rozrywkowym „Dwa Serca” w Krośnie odbyło się zorganizowane przez nasz Oddział seminarium, którego celem było zapoznanie członków SITPNiG ze zmianami, które zaszły w roku ubiegłym i planami na przyszłość.

Seminarium otworzył Krzysztof Knap – wiceprezes Oddziału w Krośnie. Po przywitaniu Waldemara Wójcika – wiceprezesa SITPNiG – oraz wszystkich uczestników, wygłosił referat, w którym wyczerpująco zaprezentował szereg działań władz Stowarzyszenia w ubiegłym roku. Omówił cały proces tworzenia, konsultacji, uchwalenia i rejestracji nowego Statutu SITPNiG. Przedstawił zmiany organizacyjne, które wprowadzono w ubiegłym roku oraz skutki tych zmian, których efektem była rezygnacja części członków i likwidacja Koła Zakładowego BDG.

Przedstawił nowe podejście władz, w którym skupiamy się na aktywizacji (a nie ilości) członków oraz działań zarządów oddziałów. W dalszej części seminarium referat wygłosił Waldemar Wójcik. Omówił zamierzenia Zarządu Głównego SITPNiG na najbliższy rok, zmierzające do szerszego otwarcia Stowarzyszenia również na forum międzynarodowym.

Zakończeniem części seminaryjnej byłą ożywiona dyskusja dotycząca przedstawionych przez prelegentów zagadnień.

Następnie wiceprezes SITPNiG odznaczył Adama Janasa i Stanisława Józefczyka odznakami Członka Honorowego SITPNiG, nadanymi na ostatnim NWZD.

Po części seminaryjnej przyszła pora na część integracyjną, wymianę poglądów oraz doświadczeń wśród uczestników reprezentujących wszystkie gałęzie szeroko pojętego przemysłu naftoweg

(foto archiwum SITPNiG Oddział w Krośnie)

257 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page