top of page

Posiedzenie Komisji ds Historii i Muzealnictwa 05.03.2018 r.

W dniu 5 marca 2018 roku w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG przy ulicy Łukasiewicza w Krakowie, odbyło się posiedzenie Komisji ds. Historii i Muzealnictwa. Na spotkaniu zostały omówione propozycje założeń działalność komisji na rok 2018. Podczas dyskusji, jako plan działalności Komisji na rok 2018 podjęto inicjatywę opracowania biogramów, życiorysów zasłużonych pracowników przemysłu naftowego, rafineryjnego oraz gazownictwa. Postulowano o nawiązanie bliższej współpracy Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce z muzeami branżowymi, a także z innymi muzeami techniki. Ponownie została poruszona kwestia utrzymania grobów najbardziej zasłużonych działaczy, organizatorów, pracowników branżowych, ludzi, którzy z wielkim sercem angażowali się w tworzenie polskiego przemysłu naftowego. Ponadto podjęto decyzję o digitalizacji i upublicznieniu poprzez stronę internetową SITPNiG zdjęć, które są przechowywane w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia, w celu identyfikacji osób na nich utrwalonych oraz miejsc lub sytuacji, które przedstawiają

(foto archiwum SITPNiG)

44 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page