top of page

Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej 26.03.2018

Posiedzenie GKR Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego odbyło się w dniu 26 marca w Krakowie w siedzibie Biura Zarządu Głównego. W tym ważnym dla SITPNiG spotkaniu wzięło udział 5 członków Komisji oraz Sekretarz Generalny - Piotr Dziadzio i Główna Księgowa - Małgorzata Kozdrój. Do wyjaśnień bieżących w zakresie działalności OSiR zaproszona została Główna Księgowa OSIR - Bożena Żak-Kapusta. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Stanisław Józefczyk.

Analizie zostały poddane wszystkie dokumenty związane z działalnością merytoryczną oraz finansową SITPNiG. W szerszym zakresie przedyskutowano niektóre obszary związane z działalnością w 2017 r, np. dotyczące zmiany lokalizacji siedziby SITPNiG i kosztów z tym związanych, a także wybranych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat. Komisja Rewizyjna zapoznała się również i omówiła składniki kosztowe oraz przychodowe w działalności SITPNIG. Zasugerowała wprowadzenie zmian, które przyczynią się do bardziej czytelnej prezentacji niektórych wyników cząstkowych (składników) bilansu. Dodatkowo Sekretarz Generalny wyjaśnił, w jakim kierunku będzie przebiegała dalsza reorganizacja Stowarzyszenia w zakresie organizacyjno-prawnym, i jakie zmiany są planowane w roku 2018.

Komisja przyjęła wszystkie wyjaśnienia oraz sformułowała pozytywne stanowisko dotyczące całościowej działalność SITPNiG w 2017 roku, które wraz z podjętymi uchwałami skierowała do Zarządu Głównego SITPNiG.


(foto archiwum SITPNiG)

298 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page