top of page

Posiedzenia EC i CPC Światowej Rady Naftowej w Krakowie12. Polskiemu Kongresowi Naftowców i Gazowników towarzyszyły spotkania Światowej Rady Naftowej (WPC). WPC została założona w 1933 roku w celu promowania zarządzania światowymi zasobami ropy naftowej dla dobra ludzkości. Dziś jest wiodącym światowym forum naftowym i gazowym oraz jedyną międzynarodową organizacją reprezentującą wszystkie aspekty sektora naftowego.

WPC ma na celu ułatwianie dialogu w kluczowych kwestiach technicznych, społecznych, środowiskowych i zarządzania, w celu poszukiwania rozwiązań dla tych problemów.

Członkostwo globalne wybiera Prezesa i Komitet Wykonawczy (Executive Committee) co trzy lata w celu opracowania i realizacji strategii WPC. Rada wybiera kraj przyjmujący Światowy Kongres Naftowy z krajów kandydujących i wybiera Komisję Programową Kongresu (Congress Program Committee), której członkowie są odpowiedzialni za zapewnienie naukowej jakości oraz aktualności wydarzenia.

Z 69 państwami członkowskimi WPC reprezentuje ponad 95% światowej produkcji i zużycia ropy naftowej i gazu. Każde państwo członkowskie ma komitet krajowy, w tym Polska, reprezentowane jest w Radzie, organie zarządzającym WPC, który zbiera się raz w roku.

Na zaproszenie Piotra Woźniaka (Przewodniczący Polskiego Komitetu Światowej Rady Naftowej) podczas 22. World Petroleum Congress w Istanbule, w Krakowie zaplanowano spotkania Komitetu Wykonawczego oraz Rady Programowej Światowego Kongresu Naftowego, które odbywały się od 14 do 16 maja.

Rola organizatorów przypadła SITPNIG oraz działających w jego ramach Polskiego Komitetu Światowej Rady Naftowej i WPC Young Professionals Poland. 14 maja podczas nieformalnej kolacji gości powitali Łukasz Kroplewski (PGNiG), Piotr Dziadzio (SITPNIG i Polski Komitet WPC) oraz Kamil Klejna (PGNiG i WPC Young Professionals Poland). Na spotkanie Komitetu Wykonawczego WPC przybyli:

Tor Fjaeran – Prezydent WPC, Statoil; Pinar Yilmaz – ExxonMobil; Pedro Miras Salamanca – Cores

Zhou Jiping – China National Petroleum Corporation (CNPC); Jambulat Sarsenov - Kazenergy

Burcu Gunal – Turkish Petroleum; Joanna Desjardins – Cenovus Energy; Milton Costa Filho – Brazilian Institute of Petroleum (IBP); Vlada Streletskaya – Gubkin University; Pierce Riemer – WPC ; Ulrike von Lonski – WPC; Sarah Ashmore – WPC


Uczestnicy spotkania za zamkniętymi drzwiami dyskutowali o projektach realizowanych przez WPC oraz dalszym rozwoju tej organizacji. 15 maja odbyła się również wycieczka po Krakowie w ramach, której uczestnicy zwiedzili m.in. Fabrykę Schindlera, Kazimierz, Getto, Wawel, Rynek Główny, Sukiennice, Uniwersytet Jagielloński oraz spróbowali polskich specjałów podczas obiadu.

W Krakowie miało również spotkanie Komitetu Programowego Kongresu odpowiedzialnego za organizację World Petroleum Congress, który odbędzie się w Houston w roku 2020. Było to drugie spotkanie komitetu, które wcześniej obradowało w Houston. Do Krakowa przybyli m.in.:

Uichiro Yoshimura – Petroleum Association of Japan (PAJ); Liu Yuzhang – China National Petroleum Corporation (CNPC); Artur Thernesz – Amei; Dorine Terwogt – Shell; Dr Pandele Neculae – Petrom; Jim Macfarland – Valeura Energy; Kutluhan Olcay – Turkish Petroleum; Mohammad Ali Emadi – Pasargad Energy Development Company; Pascal Breton – Total; Gerardo Uria – API; Stephane Rousselet – Bain

Stefan Ernst – TU Kaiserslautern.

Tematem wiodącym było przygotowanie zakresu merytorycznego kongresu w Houston, który odbędzie się pod hasłem Innovative Energy Solutions. W spotkaniach uczestniczyli również obserwatorzy, pośród których byli członkowie zarządu WPC, przedstawiciele WPC Young Professionals, osoby współorganizujące kongres w Houston oraz polscy studenci. Wydarzenie to było szczególnie interesujące dla młodszych osób, które miały szansę poznać wzorcowe metod organizacji jednego z największych światowych wydarzeń w sektorze naftowym i wykorzystania ich przy własnych inicjatywach.(Fot. K. Korona, Arch: SITPNiG)

69 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page