top of page

Wydarzenia podczas 12. PKNiG skierowane do Młodych Profesjonalistów


W czasie obrad World Petroleum Council 16 maja odbył się workshop pt. „WPC NC Network Development”. Podczas niego przedstawiono strukturę zarządzania i sposób funkcjonowania jednego z największych komitetów zrzeszających młodych z branży naftowo-gazowniczej w Iranie. Komitety narodowe młodych profesjonalistów, wspierane przez narodowe komitety WPC będą mogły podjąć działania na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym. Aktywując studentów i młodych profesjonalistów poprzez staże i praktyki zagraniczne, udziały w konferencjach i kongresach, nagrody za najlepsze referaty i inne formy wsparcia członków WPC YP. 17 maja obrady kongresu toczyły się w sesji plenarnej oraz 4 sesjach upstreamu, downstreamu i młodzieży i innowacyjności.

Sesję młodzieży otworzył Łukasz Kroplewski, wiceprezes PGNiG S.A. Podczas niej została zainaugurowana działalność WPC Young Professionals Poland. Celem spotkania inauguracyjnego było przybliżenie informacji o organizacji, przedstawienie dotychczasowych działań i pokazanie planów na przyszłość. Podczas otwarcia uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać prezentacji Piotra Dziadzio – sekretarza Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej, Klaudii Wilk, Kamila Klejny – przewodniczącej i wiceprzewodniczącego Młodych Profesjonalistów w Światowej Radzie Naftowej z ramienia Polski na temat głównych kierunków działania nowo powstałej organizacji i możliwości jakie daje przynależność do grona Młodych profesjonalistów w Polsce na przykładzie programu mentorskiego o nazwie Mentoring. Program funkcjonuje jako platforma wymiany wiedzy pomiędzy mentorem - doświadczoną osobą z przemysłu naftowo-gazowego a podopiecznymi, którzy są studentami, bądź młodymi profesjonalistami. Nowi członkowie WPC YP Poland przestawili również wyniki ankiety na temat „Postaw i oczekiwań środowiska studenckiego wobec sektora oil & gas”. Gośćmi specjalnymi byli przedstawicieli WPC National Committee z Hiszpanii, Kanady i Iranu. Była to świetna okazja, aby zobaczyć przykłady prężnie działających Komitetów Narodowych, które mogą być inspiracją do działań młodych w Polsce. Przedstawione również zostały dotychczasowe inicjatywy młodych w tym: gra symulacyjna OPEC 2018, sondaż na temat współpracy sektora naftowo-gazowego ze środowiskiem studenckim, a także warsztaty dobrych praktyk funkcjonowania WPC YP.

W ramach rozpoczęcia działalności WPC YP w Polsce uczestnicy sesji młodzieży i innowacyjności mieli szansę wziąć udział w konkursie 1st Youth Polish Petroleum Award, którego laureat otrzymał nagrodę pieniężną ufundowaną przez prezesa PGNiG. W konkursie wzięło udział 17, wcześniej dopuszczonych referatów. Jurorzy relacjonowali bardzo wysoki poziom referatów zarówno merytoryczny jak i językowy, bo konkurs odbywał się w języku angielskim.

179 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page