top of page

Przedstawiciele PKN ORLEN SA podczas 12. Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników w Krakowie

Podczas obrad kongresu w dniach 17 i 18 maja 2018 r. swoje referaty mieli okazję zaprezentować przedstawiciele PKN ORLEN SA.Ze względu na duże zainteresowanie i udział zagranicznych uczestników, sesje B i C tłumaczone były symultanicznie.Tematykę rewolucji przemysłowej Przemysł 4.0 w prezentacjach sesji C zdominowali przedstawiciele PKN ORLEN S.A.

Przemysł 4.0 to główny temat wielu konferencji przemysłowych na całym świecie. Badania ukazały, że coraz więcej przedsiębiorstw z całego świata wdraża obecnie elementy Przemysłu 4.0. Proces ten buduje przekonanie, że implementacja związanych z nim rozwiązań pozwoli osiągnąć skokową poprawę efektywności i obniżyć koszty. Idea Przemysłu 4.0 dla przemysłowych liderów przechodzi z zamierzeń strategicznych do etapu realizacji. W związku z tym atuty w postaci niskich kosztów pracy czy atrakcyjnej lokalizacji – w przypadku krajów takich jak Polska – powoli przestaje mieć znaczenie. Dziś liczy się nowoczesna technologia, a także umiejętne wykorzystanie możliwości, które ona ze sobą niesie, bo te są praktycznie nieograniczone. Panowie Tomasz Przybysławski i Robert Wudecki podczas prezentacji „Utrzymanie Ruchu w wymiarze Przemysłu 4.0” przedstawili pakiet planowanych działań znajdujący się w Strategii UR GK ORLEN od 2017 r. oraz etapy ich realizacji. W roku 2018 przewiduje się opracowanie modelu predykcyjnego PdM w statyce, który stworzy możliwość bieżącej oceny stanu instalacji oraz wpływu zmian parametrów i środowiska pracy na pozostałą żywotność. W przygotowaniach jest też magazyn wirtualny GK ORLEN. Podkreśla się jednak, że kluczowym czynnikiem sukcesu będą ludzie, którzy tę nową technologię potrafią efektywnie wykorzystać. Opracowano program podnoszenia kompetencji personelu, który jest systematycznie realizowany. Przemysł 4.0 zmienia sposób podejścia do produkcji. Cyfryzacja wytwarzania oznacza, że na etapie projektu możliwe będzie dostosowanie produktu ściśle do potrzeb klienta. Stanowi to przełom w porównaniu z dotychczasowymi metodami opartymi na produkcji masowej i dychotomii między niskimi kosztami wytwarzania, a indywidualnym podejściem do produktu. Sprawna i efektywna optymalizacja procesu produkcyjnego jest tutaj kluczowa. W referacie „Narzędzia informatyczne w optymalizacji procesów technologicznych APC” jego autor Pan Marek Bożek przedstawił w jaki sposób w GK ORLEN klasyczne systemy sterowania DCS (Distributed Control System), odpowiedzialne dotychczas za sterowanie i wizualizację procesu przemysłowego są zastępowane systemami bardziej zaawansowanymi. Głównym zadaniem wprowadzanego narzędzia informatycznego APC jest zapewnienie stabilizacji procesu technologicznego. I w tym przypadku, tylko uczestniczenie w procesie kompetentnego personelu gwarantuje generowanie zaplanowanych przychodów. Do dyskusji włączyli się przedstawiciele innych podmiotów gospodarczych, wszyscy byli zgodni w ocenie, że Przemysł 4.0 odnosi się do niemal każdego aspektu działania zakładu przemysłowego. To dzięki nim możliwe jest usprawnienie, przyspieszenie, lub zwiększenie wydajności działania poszczególnych komponentów automatyki. Aby w pełni korzystać z możliwości, jakie dają nowoczesne systemy automatyki, pracownicy muszą zmienić swoje zwyczaje. Należy postawić na poprawę edukacji. To właśnie system kształcenia ma kluczowe znacznie na drodze do sukcesu przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy. Najlepsze efekty daje tzw. kształcenie dualne. Kontynuacją dyskusji był inny referat przedstawicieli PKN ORLEN S.A. zatytułowany „Klasyczny inżynier - czy ma szansę przetrwać w dobie digitalizacji?” wygłoszony przez młodych inżynierów Panów Kacpra Rosińskiego i Macieja Konieczka. Mimo pojawiających się w dyskusji różnic w ocenie wizji wdrażania idei Przemysł 4.0, co do jednego wszyscy dyskutanci byli zgodni: krajowy przemysł energetyczny jest w grupie liderów zaawansowania tego procesu. „Wizja 2050. Rafineria i paliwa drogowe w przyszłości” to tytuł prezentacji wygłoszonej przez Pana Jarosława Jabłońskiego, przedstawiciela ORLEN S.A. W perspektywie średnio- i długoterminowej większą redukcję emisji osiągnie się dzięki zasilanym z sieci pojazdom hybrydowym oraz elektrycznym. Energia zużywana w sektorze transportu drogowego pochodząca z paliw ropopochodnych musi być obligatoryjnie zastępowana energią odnawialną. Biopaliwa będą coraz częściej wykorzystywane w lotnictwie i transporcie drogowym, gdyż nie wszystkie samochody ciężarowe będą w przyszłości napędzane elektrycznie. Ale największym wyzwaniem, zdaniem prelegenta, jest magazynowanie energii i bezstratne dostarczanie jej klientom w szybki sposób. Tego, jak na razie, nie da się zrealizować w ekonomicznie uzasadniony sposób inaczej niż dzięki paliwom płynnym. Europejski przemysł rafineryjny wychodzi z propozycją niskoemisyjnych paliw płynnych dla transportu, generowanych tak z ropy naftowej, gazu, jak i w coraz większym stopniu surowców odnawialnych, odpadów. Referat panów Krzysztofa Witkowskiego i Tomasza Jakubowskiego reprezentujących firmę PKN ORLEN S.A. na temat „Kogeneracja przemysłowa na przykładzie bloków gazowo-parowych we Włocławku i Płocku” był świetnie przygotowany. Panowie prezentowali na zmianę swoje doświadczenia na temat budowy bloku Gazowo-Parowego CCGT w Płocku i bloku we Włocławku. Referat wzbudził duże zainteresowanie. Po zakończeniu referowania czas pozwolił na zadanie kilku pytań dotyczących sprawności bloków i problemów środowiskowych. Przemysław Kowalski, również z PKN ORLEN w referacie zatytułowanym "Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi i rozwiązań w celu poprawy efektywności energetycznej" poruszył zagadnienia związane z możliwością obniżenia kosztów pracy rafinerii. Prelegent zaprezentował w sposób profesjonalny doświadczenia firmy PKN ORLEN z procesu optymalizacji kosztów produkcji paliw w Rafinerii Płockiej. Podzielił się ze słuchaczami swoimi spostrzeżeniami na temat wdrożonych systemów m.in. Energy Managment System, Monitoring pracy wymienników – przede wszystkim stanu ich zabrudzenia oraz monitoring szybkości korozji. Jednym z przykładów było wykorzystanie tego systemu do odzysku ciepła odpadowego oraz zmniejszenie emisji CO2. Referat ten wzbudził żywe zainteresowanie wśród słuchaczy i gorącą dyskusję.(Foto. K. Korona, arch. SITPNiG)214 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page