top of page

Posiedzenie Światowej Rady Naftowej i wydarzenia towarzyszące – Astana, 1-3 października 2018

1. października, przed rozpoczęciem głównego posiedzenia Światowej Rady Naftowej (WPC), której Polska jest członkiem od 1988 roku, odbyło się posiedzenie Zarządu WPC, a także specjalna sesja pt: „Polityka równości w sektorze energetycznym” i posiedzenie Komitetu Młodych Profesjonalistów (YP WPC). Świat się zmienia, a zmiany nabierają tempa, uczestniczy w nich młodzież, która jest przyszłością, ale i teraźniejszością – powiedział rozpoczynając posiedzenie Tor Fjearen - prezydent WPC.

Podczas spotkania omawiano aktywność YP, realizowane projekty i zgłoszone pomysły nowych projektów, również z Polski, stan przygotowania do 6 Forum Młodzieży w Saint Petersburgu (23-28 czerwca 2019) i 23 Światowego Kongresu Naftowego w Houston w 2020 r. (Foto - Posiedzenie Komitetu Młodzieży przy WPC) Wkrótce na Forum Młodzieży zostanie ogłoszony nabór referatów, a każdy Narodowy Komitet Światowej Rady Naftowej będzie miał możliwość nominowania wolontariusza. Przedstawiciele z kilkunastu krajów biorących udział w posiedzeniu dyskutowali nad stanem organizacyjnym komitetów, sposobem i problemami z komunikacją młodych profesjonalistów na całym świecie.

2. października odbyło się posiedzenie Komitetu Programowego Kongresu w Houston, gdzie omówiono główne założenia programowe, opracowane w maju, podczas spotkania komitetu w Krakowie, strukturę kongresu i stan przygotowania i miejsca, gdzie odbędzie się 9 wybranych workshopów. Zgłoszony przez Polski Komitet Narodowy WPC temat będzie wkrótce rozpatrzony i zaproponowana zostanie forma jego realizacji.

(Foto - Posiedzenie Komitetu Programowego Kongresu w Houston w 2020 r.)


Głównym 5 blokom tematycznym będą towarzyszyły sesje okrągłych stołów, których założenia zostały wypracowane na posiedzeniu. Ważnym punktem towarzyszącym posiedzeniom WPC była konferencja dla biznesu z udziałem ministra energii Kazachstanu Kanata Bozumbayeva oraz przedstawicielami światowych firm naftowych działających w Kazachstanie pt. „Investmenent opportunities: New solution for sustainable growth”.

3. października odbyło się posiedzenie Światowej Rady Naftowej, w której biorą udział przedstawiciele Komitetów Narodowych, podczas którego między innymi podsumowano 22 Światowy Kongres Naftowy, który odbył się w 2017 roku w Istambule, przedstawiono sprawozdania z poszczególnych realizowanych działań w okresie od posiedzenia w Istambule do 3 października, zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2017 rok i budżet na 2019 rok. Nowością w działalności WPC, która została ogłoszona na posiedzeniu, jest możliwość uzyskania finansowania dla różnych projektów, zgłaszanych przez Narodowe Komitety. Kwalifikacja będzie prowadzona przez Niezależny Komitet - oceniający zgłoszone projekty. Przedstawiciele Amerykańskiego Komitetu Narodowego szczegółowo przedstawili stan organizacyjny Kongresu w Houston. Na posiedzeniu ustalono również, że kolejne posiedzenie Światowej Rady Naftowej odbędzie się w Saint Petresburgu podczas 6 Forum Młodzieży: www.flf-russia.com

Wspólne zdjęcie przedstawicieli Komitetów Narodowych biorących udział w Posiedzeniu Światowej Rady Naftowej w Astanie.(Foto Archiwum SITPNiG)

79 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page