top of page

Pożegnanie Cecylii Suchockiej


Z ogromny żalem i smutkiem pragniemy poinformować, iż w dniu 9 października 2018 r. w wieku 94 lat odeszła z szeregów Stowarzyszenia Oddział w Gdańsku nasza najstarsza, urodzona we Lwowie Seniorka - Cecylia Suchocka.

Złożenie prochów do grobu rodzinnego odbyło się w dniu 20 października 2018 r. na Cmentarzu Parafialnym w Kazimierzy Wielkiej k/ Krakowa.


Celinka, bo tak Ją nazywaliśmy, była jedyną osobą, będącą członkiem Oddziału począwszy od jego powstania w 1964 r., tj. przez okres 54 lat. Przez 36 lat była odpowiedzialna za prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą administracyjną i księgową Zarządu Oddziału SITPNiG, przez pierwsze 10 lat - jako pracownik Oddziału Wojewódzkiego NOT w Gdańsku, a potem przez kolejne 15 lat - jako oddelegowany pracownik Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie.

W okresie tym uczestniczyła we wszystkich posiedzeniach Władz Oddziału, służyła radą i doświadczeniem organizacyjnym Zarządowi Oddziału i Kołom Zakładowym we wszystkich kadencjach. Miała osobisty udział w każdej akcji stowarzyszeniowej, w tym w pracach sekretariatu i całej obsługi finansowej konferencji, sympozjów, kongresów naukowo-technicznych i popularno-naukowych, które miały miejsce w Gdańsku.


Od 1985 r. była członkiem Koła Seniorów przy Oddziale SITPNiG w Gdańsku, działała również bardzo aktywnie na rzecz Komitetu Seniorów przy Pomorskiej Radzie Federacji SNT NOT w Gdańsku.


Za swoją wieloletnią działalność na rzecz organizacji NOT-owskich otrzymała wiele odznaczeń państwowych, regionalnych i stowarzyszeniowych. W 2012 r. otrzymała godność Zasłużonego Seniora SITPNiG, a w 2014 Diamentową Honorową Odznakę SITPNiG.


Praca Celinki stanowi trwały i niepodważalny dorobek Oddziału SITPNiG w Gdańsku. Jesteśmy pełni uznania dla Jej wieloletniego wkładu pracy społecznej oraz szczególnych zasług na rzecz Stowarzyszenia. Dziękujemy Jej za wszystko, co od Niej otrzymaliśmy przez te lata. Będzie nam brakowało Jej ogromnej wiedzy o historii organizacji i jej członkach, dobrych rad i przyjaźni, którą nas darzyła.


Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.


SITPNiG

Oddział w Gdańsku

21 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page