top of page

Konferencja „Czysta Energia – 50 lat górnictwa naftowego na Niżu Polskim"

​SITPNiG Oddział Zielona Góra zorganizował konferencję naukowo-techniczną pt. „Czysta Energia – 50 lat górnictwa naftowego na Niżu Polskim". Patronem honorowym konferencji był Prezes PGNiG SA Piotr Woźniak.

Podczas wydarzenia, które odbyło się w dniach 8-10 października w Pałacu Wiejce, spotkało się ponad 100 przedstawicieli branży naftowej, gazowniczej i energetycznej. Gośćmi konferencji byli m.in. poseł na Sejm RP Jerzy Materna, doradca wojewody lubuskiego Kazimierz Łatwiński oraz Wiceprezes Zarządu PGNiG SA Łukasz Kroplewski.

Uczestnicy wysłuchali 18 referatów poświęconych rozwiązaniom technologicznym stosowanym w obszarze poszukiwań i eksploatacji węglowodorów w północno-zachodniej Polsce w minionym półwieczu z uwzględnieniem wykorzystania lokalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W imieniu Prezesa Zarządu PGNiG SA Piotra Woźniaka referat otwierający wygłosił Krzysztof Potera, Dyrektor Oddziału Geologii i Eksploatacji oraz Mariusz Korabiowski – Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wielkopolskim z Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Prelekcje poświęcone były m.in. rozwojowi potencjału zasobowego złóż gazu ziemnego na Niżu Polskim oraz możliwościom wykorzystania błękitnego paliwa w krajowej energetyce, programom i symulacjom komputerowym służącym do analizy złożu i optymalizacji wydobycia węglowodorów na Niżu Polskim. Poruszone zostały także zagadnienia dotyczące problemów, wymagań technicznych oraz sprzętowych podczas wiercenia i opróbowania otworów wiertniczych. W ostatni dzień konferencji uczestnicy udali się na wyjazd naukowo-techniczny do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów oraz PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Gorzów.


Foto.1. Na konferencji poświęconej półwieczu górnictwa naftowego na Niżu Polskim spotkało się grono ponad stu specjalistów tej branży, foto: Jakub Szada-Borzyszkowski

Foto.2. Wiceprezes Zarządu PGNiG SA Łukasz Kroplewski w swoim wystąpieniu podkreśli: „2/3 krajowej produkcji gazu ziemnego pochodzi z wydobycia na Niżu Polskim, a ropa naftowa jest wydobywana praktycznie tylko tutaj. Dzięki inwestycjom w rozbudowę KRNiGZ Lubiatów oraz w zagospodarowanie złoża Różańsko znacznie zwiększymy wydobycie i możliwości produkcyjne kopalni", foto: Magdalena Kudła

Foto.3. Przedstawiciele elektrociepłowni w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. zaprezentowali specyfikację bloków gazowo-parowych zasilanych gazem ziemnym z lokalnych złóż, foto: Dorota Mundry

Foto.4. Jan Lubaś z Instytutu Nafty i Gazu wygłosił referat na temat roli i znaczenia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Niżu Polskiego w programie „Czysta Energia”, foto: Magdalena Kudła

167 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page