top of page

Kolokwium nt. energii i ochrony środowiska oraz obchody 70-lecia dobrych wyników w nauczaniu i badan


Głównym akcentem 3. Międzynarodowego Kolokwium, które dotyczyło Energii i Ochrony Środowiska, były uroczystości związane z obchodami 70-lecia dobrych wyników w nauczaniu i badaniach w rumuńskim szkolnictwie wyższym obejmującym przemysł naftowy i gazowniczy. Kolokwium odbyło się 14-16 listopada tego roku w Ploesti w Rumunii. Fundamentem tego sukcesu było powołanie w 1948 roku Instytutu Nafty, Gazu i Geologii w Bukareszcie, przekształconego w latach późniejszych w Uniwersytet Nafty i Gazu w Ploieszti.

Foto 1. - Ryszard Cygan podczas wystąpienia z okazji 70-lecia Uniwersytetu Nafty i Gazu w Ploieszti

Podczas mijających 70-ciu lat, wykształcono dziesiątki tysięcy specjalistów rumuńskich oraz ponad 4000 specjalistów z ponad 100 krajów, w tym 70-ciu z Polski. Wspólne posiedzenie Senatu i Rady Administracyjnej Uniwersytetu z okazji 70-lecia zgromadziło w auli Uniwersytetu przedstawicieli; Ministerstwa Edukacji, administracji lokalnej i wojewódzkiej, licznych instytucji publicznych, spółek naftowych, byłych profesorów i studentów oraz aktualne kierownictwo Uniwersytetu. Wśród wielu wystąpień, głos zabrał również były student z Polski - absolwent Instytutu Nafty, Gazu i Geologii z 1961 roku - Ryszard Cygan, który między innymi podziękował kadrze dydaktycznej Uniwersytetu za nauczanie naszych studentów i zdobyte wykształcenie oraz kolegom rumuńskim za pomoc w asymilacji i stwarzaniu nam wręcz rodzinnej atmosfery.

W Kolokwium ze strony polskiej uczestniczyli Przedstawiciele INIG-PIB w osobach, dyr. dr. hab. Piotr Such, dr. inż. Wojciech Mazela, dr. inż. Dorota Obłąkowska oraz przedstawiciel z ramienia SITPNiG - Ryszard Cygan. Na towarzyszącej Kolokwium wystawie Instytut zaprezentował 11 nowych rozwiązań technologicznych dla przemysłu. Wygłoszony przez dr inż. Wojciecha Mazelę referat dotyczył zagadnień związanych z wpływem procesu produkcji biopaliw na środowisko naturalne. Przedstawiono również ofertę należącego do Instytutu systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów – KZR INiG. System jest jedynym polskim systemem zatwierdzonym przez Komisje Europejską, dzięki czemu jego uczestnikami mogą zostać przedsiębiorcy działający na całym świecie. Celem systemu jest dostarczenie rozwiązań zapewniających zrównoważoną produkcję biopaliw i surowców do ich wytwarzania, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy RED (2009/28/WE) i zapisami ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Uczestnikami systemu są wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw biopaliw, począwszy od producenta rolnego, poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek.

Foto 2. - Po wygłoszeniu referatu przez dr. inż. W. Mazelę, w gronie innych referentów i prowadzących sesję.

Foto 3. - Uczestnicy Kolokwium.

​​

​Dzięki prof. Gh. Calcan’owi, który publikował w Wieku Nafty artykuł na temat 160-letniej historii rumuńskiego przemysłu naftowego odbyłem wizytę w Muzeum Petrolului i poznałem panią dyrektor – prof. dr. Emilia Iancu, która zarządza Muzeum Wojewódzkim Nauk Przyrodniczych Prahova, w którym w wyniku zmian organizacyjnych, Muzeum Petrolului jest aktualnie jedną z 9 sekcji administrowanych przez Muzeum Wojewódzkie.

Foto 4. - Podczas wizyty w Muzeum Człowieka.


Muzeum Wojewódzkie, powstałe w 1956 roku jest ważną instytucją kulturalno - naukową i edukacyjną. Jest uznawane w Rumunii za jedno z najpoważniejszych centrów o tym profilu. Każda z jego sekcji ma dobrze zdefiniowaną tematykę zarówno naukową jak i kulturalno - edukacyjną i są umiejscowione w trzech strefach geograficznych. Spotkanie było okazją do zwiedzenia jednej z sekcji - Muzeum "Człowieka". usytuowaną w pięknym budynku - Pałacu Kultury. Oglądając zaledwie cześć tego muzeum, do dzisiaj jestem pod wrażeniem sposobu ekspozycji, nowoczesnej techniki oraz pomysłów edukacyjnych dla młodzieży. To, jak i inne spotkania podczas Kolokwium były okazją do prezentacji SITPNiG oraz wręczenia w imieniu prezesa Fundacji PNiG w Bóbrce listu intencyjnego zapraszającego dyrektor Muzeum panią Emilia Iancu do Bóbrki. Zaproszenie zostało przyjęte z zadowoleniem wraz z deklarując rychłej odpowiedzi.


Foto Archiwum SITPNiG - Ryszard Cygan

90 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page