top of page

Posiedzenie Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG 12.12.2018 r.

W dniu 12 grudnia 2018 r. w Dziekanacie Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie, odbyło się posiedzenie Kapituły „Honorowej Szpady Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”.

Kapituła przeprowadziła weryfikację kandydatów do nadania „Honorowej Szpady SITPNiG” dla Najlepszych Absolwentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w roku akademickim 2017/2018.

W wyniku sporządzonej listy rankingowej i przeprowadzonej oceny absolwentów WGGiOŚ oraz WWNiG, do nagrody „Honorowej Szpady SITPNiG” dla Najlepszych Absolwentów zostali wytypowani Pan Piotr Siwek z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, który studiował na kierunku Górnictwo i Geologia oraz Pan Bartosz Świderski z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, który studiował na kierunku Inżynierii Naftowej i Gazowniczej.

Wyróżnienia otrzymuje dwunastu absolwentów WGGiOŚ oraz dwóch absolwentów WWNiG.


„Honorowa Szpada SITPNiG” oraz wyróżnienia dla Najlepszych Absolwentów Wydziału GGiOŚ zostaną wręczone na uroczystym rozdaniu dyplomów w dniu 11 stycznia 2019 r. a dla Wydziału WNiG zostaną wręczone na uroczystym rozdaniu dyplomów w dniu 25 stycznia 2019 r.


Foto archiwum SITPNiG


184 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page