top of page

Seminarium Koła SITPNiG przy Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu

W dniu 12 grudnia 2018 roku na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie odbyło się seminarium krakowskiego oddziału SITPNiG. Seminarium zorganizowane przez Koło przy Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu dotyczyło zagadnień związanych z magazynowaniem gazu ziemnego oraz składowaniem odpadów w tym sekwestracją dwutlenku węgla w wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego. Seminarium poprzedziła przygotowana przez Albina Wojnara przy udziale studentów Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu inscenizacja upamiętniająca 165 rocznice zapalenia lampy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza. Zaprezentowana inscenizacja była również okazją do przedstawienia krótkiej historii przemysłu naftowego i znaczenia polskich prekursorów naftowych dla rozwoju przemysłu na świecie. Otwarcie seminarium było poprzedzone uroczystym wręczanie legitymacji nowym członkom SITPNiG oraz zabraniem głosu przez Dziekana Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu prof. dr hab. inż. Rafała Wiśniowskiego, Sekretarza generalnego SITPNIG Piotra Dziadzio oraz Prezesa krakowskiego Oddziału SITPNiG Dominika Staśko który przywitał wszystkich zgromadzonych. Podczas seminarium serię bardzo ciekawych referatów pod zbiorczym tytułem „Podziemne magazynowanie gazu ziemnego oraz składowanie odpadów w szczerpanych złożach na przykładzie instalacji zarządzanych przez PGNiG Oddział w Zielonej Górze” wygłosił mgr inż. Zbigniew Gmiński – Kierownik Działu Podziemnego Magazynowania Gazu. Niezwykle cenne informacje z praktyki przemysłowej spotkały się z dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonych słuchaczy czego potwierdzeniem była ożywiona dyskusja i pytania kierowane w stronę prelegenta. Posiadana praktyka zawodowa oraz duża wiedza techniczna prezesa Gmińskiego niewątpliwe przyczyniła się do przekazania istotnych treści związanych z funkcjonowaniem podziemnych magazynów gazu a także ich zastosowaniem do składowania odpadów. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Pan Zbigniew Gmiński będąc przedstawicielem kadry zarządczej również jako Prezes zaprzyjaźnionego Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze aktywnie wspiera edukacje studentów również poprzez organizacje licznych praktyk terenowych co jakże znamienicie wpisuje się w cele naszego stowarzyszenia. Po zakończeniu seminarium odbyła się zamknięta część posiedzenia Zarządu Oddziału SITPNIG w Krakowie gdzie, jak co miesiąc zostały omówione bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem i zadaniami Oddziału

Foto archiwum SITPNiG Oddział w Krakowie

78 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page