X posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG 19.12.2018 r.


19 grudnia 2018 r. w Warszawie w siedzibie PGNiG w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 25 odbyło się X posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. W posiedzeniu, któremu przewodniczył wiceprezes Wiesław Prugar, uczestniczyli przedstawiciele większości Oddziałów SITPNiG. Podczas posiedzenia omówiono plan merytorycznego działania SITPNiG w roku 2019 i podjęto zatwierdzającą go uchwałę. Zatwierdzono również prowizorium budżetowe SITPNiG na 2019 r. i podjęto decyzję o wpisaniu Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa do KRS. Ważnym zagadnieniem było zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych SITPNiG oraz regulaminu Polskiego Komitetu Światowej Rady Naftowej, które porzadkują działalność SITPNiG i dostosowują ją do aktualnej sytuacji prawnej i organizacyjnej Stowarzyszenia. Ponadto Zarząd Główny zatwierdził uchwałami przyznanie Odznak Honorowych SITPNiG: 7 Srebrnych Odznak Honorowych SITPNiG członkom oddziału w Sanoku, 5 Złotych Odznak Honorowych SITPNiG członkom z Oddziału w Krakowie, Sanoku i Warszawie I oraz Diamentowej Odznaki Honorowej kol. Józefowi Rylowi z Oddziału w Krośnie. Zarząd Główny przyznał również Złote Odznaki Honorowe SITPNiG Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim, Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce i Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Pakoszówce. Po posiedzeniu zarządu odbyło się krótkie spotkanie świąteczno-noworoczne z prezesem SITPNiG Piotrem Woźniakiem, który złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji nadchodzących Świąt i Nowego Roku


Foto archiwum SITPNiG

Polecane
Ostatnio dodane
Wyszukaj po frazach

© 2017 by Dominika Bernaś dla SITPNiG

Tel: +48 12/ 421 32 47, 12/ 426 11 25