top of page

Spotkanie noworoczne Oddziału SITPNiG w Krakowie 16.01.2019


W dniu 16.01.2019 r. miało miejsce uroczyste spotkanie Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie. W zebraniu uczestniczyli również przewodniczący Kół Zakładowych, szefowie instytucji macierzystych Kół, członkowie honorowi SITPNiG oraz odznaczani aktualnie członkowie SITPNiG.

Spotkanie rozpoczął Prezes Oddziału SITPNiG w Krakowie Dominik Staśko, który powitał zebranych przedstawiając gości honorowych, a to: prezesa Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) Andrzeja Kucharskiego, Dyrektora INiG w Krakowie – prof. Marię Ciechanowską, Prezesa Krakowskiego Oddziału PZITS Panią Małgorzatę Michalik – Dumę, Dziekana WWNiG AGH – prof. Rafała Wiśniowskiego, Dyrektora Gaz-System w Tarnowie – Krystiana Liszkę, Dyrektora PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – Pawła Firleja oraz Sekretarza Generalnego SITPNiG – Piotra Dziadzio.
Kolejny punkt programu to uroczyste wręczenie honorowych odznaczeń SITPNiG.

Srebrna Odznaka Honorowa SITPNiG: Marta Gąska, Adam Gosztyła, Paweł Kołodziej, Piotr Kosowski,

Marek Krzemień, Teresa Rzymska, Anna Sochacka, Tomasz Włodek, Aleksandra Wojnar, Michał Wojnar, Bogusław Zbrzeźniak, Albert Złotkowski.

Złota Odznaka Honorowa SITPNiG: Iwona Bira, Krystian Liszka, Małgorzata Suder, Rafał Wiśniowski, Jan Ziaja.

Diamentowa Odznaka Honorowa SITPNiG: Jan Artymiuk, Zdzisław Herman, Mariusz Łaciak, Czesław Rybicki.

W imieniu odznaczonych głos zabrał Czesław Rybicki dziękując za przyznane odznaczenie.

Następnie prezes Dominik Staśko stosownym toastem lampką szampana złożył wszystkim uczestnikom spotkania serdeczne życzenia noworoczne.

W następnej kolejności, już podczas uroczystego obiadu, Dominik Staśko przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału w roku 2018.

Podczas wieczornej uroczystości głos zabierali m.in.:

  • Sekretarz Generalny SITPNiG: Piotr Dziadzio

  • Prezes KRFSNT : Andrzej Kucharski

  • Dyrektor INiG w Krakowie: Maria Ciechanowska

  • Dziekan Wydz. WNiG AGH: Rafał Wiśniowski

  • Przez PZITS - Pani Małgorzata Michalik - Duma

  • Dyrektor Gaz-System w Tarnowie: Krystian Liszka

  • Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Krakowie: Paweł Firlej

  • Jan Artymiuk

  • Albin Wojnar

W trakcie wystąpień Albin Wojnar oraz Dominik Staśko nawiązywali do planowanych działań Oddziału w roku 2019.

Spotkanie towarzyskie uczestników zebrania umilał występ zespołu wokalnego Pieśni i Tańca Krakus, w ławach biesiadnych trwały ożywione dyskusje.

W końcowej części spotkania był jeszcze czas na biesiadne śpiewanie przy gitarze.


Foto archiwum SITPNiG O/Kraków

309 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page