top of page

Jak znikają nasze śmieci – wizyta w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

W dniu 26 lutego 2019 roku 35 osobowa grupa Oddziału SITPNiG w Krakowie wzięła udział w zwiedzaniu Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Zakład jest zlokalizowany w południowo-wschodniej części miasta Krakowa na terenie Dzielnicy XVIII - Nowa Huta, przy ul. Jerzego Giedroycia 23. Jego właścicielem i operatorem jest Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie. Pomimo ogromu Zakładu (powierzchnia użytkowa blisko 30 tys. m²) jego architektura w sposób niezwykle ciekawy a zarazem spójny wpisuje się w krajobraz tej przemysłowej i jak widać zielonej części miasta Krakowa.

Zdjęcie 1. Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów z lotu ptaka

W ramach organizowanej ścieżki edukacyjnej członkowie i sympatycy krakowskiego Oddziału SITPNiG mieli okazje zapoznać się z funkcjonowaniem nowoczesnego zakładu, którego uruchomienie w 2016 roku było odpowiedzią na palące potrzeby ekologiczne miasta Krakowa.

Zdjęcie 2. Zwarta grupa uczestników w trakcie prelekcji

Przykładem znaczenia tego obiektu dla Krakowa może być liczba 700 ton spalanych odpadów jedynie w ciągu doby. Do termicznego przekształcenia kierowane są zmieszane odpady komunalne wyselekcjonowane przez mieszkańców oraz inne odpady powstałe w wyniku przeróbek mechanicznych.

Zdjęcie 3. Zwiedzanie zakładu …

Spalanie odbywa się w sposób ciągły na 2 równoległych liniach, zapewniając odzysk energii zawartej w odpadach i produkcję energii elektrycznej oraz cieplnej. Energia ta wytwarzana w procesie kogeneracji jest równa ilości, jakiej potrzebują krakowskie tramwaje w ciągu roku (65 tys. MWh energii elektrycznej) oraz pozwala na zaspokojenie ok 10% rocznych potrzeb systemu ciepłowniczego miasta Krakowa (280 tys. MWh energii cieplnej).

Zdjęcie 4. Zwiedzanie zakładu …. i „próby uruchomienia kolejnej linii spalania”

Co istotne eksploatacja Ekospalarni nie powoduje emisji hałasu, odoru, czy zanieczyszczeń powietrza. Obiekt spełnia wszystkie standardy emisyjne i dopuszczalne normy określone przez obowiązujące przepisy prawa a ciągły monitoring i sterowanie procesem poprzez centralną dyspozycje sprawia, iż proces jest wysoce efektywny i ekologiczny.

Zakład Termicznego Przetwarzania odpadów jest jedynym miejscem w Krakowie gdzie spalanie śmieci jest przejawem dbałości o środowisko naturalne zaspokajając przy tym cześć potrzeb energetycznych miasta Krakowa. Zatem apel … jeśli palimy sieci to tylko tam :).


Foto archiwum SITPNiG O/ Kraków


82 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page