Posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej SITPNiG - 28.02.2019 r.

05/03/2019

28 lutego br.  w siedzibie Biura Zarządu Głównego w Krakowie odbyło się posiedzenie Komisji Finansowo - Budżetowej Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W tym ważnym dla SITPNiG spotkaniu poza członkami Komisji wzięli udział również Sekretarz generalny - Piotr Dziadzio, Skarbnik - Krzysztof Knap  i Główna Księgowa  - Małgorzata Kozdrój. Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Barbara Chochołek. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności finansowej SITPNiG w 2018 roku oraz z informacją dodatkową dotyczącą działalności merytorycznej. Po jego analizie, Komisja wprowadziła wcześniej sygnalizowane przez je członków poprawki w zakresie przejrzystości w prezentacji wyników oraz  drobnych korekt. Członkowie komisji stwierdzili w dyskusji, że przedłożone sprawozdanie dobrze opisuje sytuację finansową Stowarzyszenia a dokumenty wskazują, że gospodarka finansowa była prowadzona prawidłowo, zgodnie z zasadami rachunkowości. Komisja zarekomendowała członkom Głównej Komisji Rewizyjnej i Zarządu Głównego zatwierdzenie przedstawionego projektu bilansu za rok 2018.

 Foto archiwum SITPNiG

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach