top of page

Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej - 05.03.2018 r.

W dniu 5.03.2019 r. w siedzibie biura Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) SITPNiG. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Komisji, a także sekretarz generalny SITPNiG – Piotr Dziadzio, dyrektor Biura ZG – Jolanta Likus oraz główna księgowa SITPNiG – Małgorzata Kozdrój. Posiedzeniu przewodniczył Stanisław Józefczyk, przewodniczący GKR.

Komisja przeprowadziła szczegółową analizę otrzymanych dokumentów: sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2018, stanowiska Komisji Finansowo-Budżetowej i sprawozdania z działalności merytorycznej SITPNiG. Przedyskutowano składniki kosztowe, przychodowe, wybrane pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat. Omówiono także realizację podstawowych założeń planu działalności Stowarzyszenia w roku 2018.

Zwrócono uwagę na wykonanie zaleceń sformułowanych przez Komisję do realizacji w roku 2018 oraz przyjęto wyjaśnienie odstąpienia od zamiaru powołania spółki prawa handlowego OSiR.

Komisja stwierdziła, że działalność SITPNiG była zgodna ze statutem Stowarzyszenia, a przyjęte na rok 2018 zadnia programowe zostały wykonane, nie wniosła również uwag do przedstawionego sprawozdania finansowego. Uchwałą nr 2/2019 zarekomendowała Zarządowi Głównemu SITPNiG przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego z działalności SITPNiG w 2018 roku.

Foto archiwum SITPNiG

87 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page