top of page

Patronat SITPNiG Oddział w Krakowie na Targach Edukacyjnych

W dniach 21-23 marca 2019 na terenie EXPO Kraków miała miejsce kolejna edycja Targów Edukacyjnych - Festiwalu Zawodów w Małopolsce. Wśród licznie reprezentowanych placówek edukacyjnych swoje istotne miejsce na mapie województwa potwierdził jak co roku Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. prof. Walerego Goetla w Krakowie. Popularna szkoła przy ul. Brzozowej w Krakowie zaprezentowała bogatą ofertę edukacyjną na kierunkach: technik wiertnik, technik urządzeń sanitarnych, technik informatyk, technik ochrony środowiska i technik geolog. Ścisły związek szkoły z przemysłem naftowym i gazowniczym, a także z środowiskiem naukowym Akademii Górniczo-Hutniczej sprawia, iż absolwenci szkoły stanowią naturalne zaplecze kadrowe w branży naftowej i gazowniczej. SITPNiG Oddział w Krakowie wraz z Zakładem Gazowniczym w Krakowie pragnąc włączyć się w rozwój młodzieży a także promując kształcenie zawodowe tak istotne dla branży objął patronat honorowy nad stoiskiem Zespołu Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. prof. Walerego Goetla w Krakowie.


Foto archiwum SITPNiG O/Kraków

71 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page