top of page

Gra negocjacyjna dla młodych profesjonalistów – Model OPEC 2019

10 kwietnia odbyła się druga edycja symulacji obrad OPEC – „Model OPEC 2019”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Młodych Profesjonalistów działających przy Polskim Komitecie Narodowym Światowej Rady Naftowej działającym przy Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Stowarzyszenie ufundowało również nagrody książkowe dla zwycięskich drużyn. Gra odbyła się w języku angielskim.

Spotkanie skierowane było do młodych profesjonalistów związanych z branżą naftowo-gazowniczą. Gra polegała na symulacji posiedzenia przedstawicieli kartelu państw-eksporterów ropy naftowej (OPEC – Organization of Petroleum Exporting Countries). Obecnie należy do niej 14-stu członków (m.in. Arabia Saudyjska, Iran, Irak, Wenezuela, Kuwejt). Jej głównym celem jest utrzymywanie wysokiej ceny surowca. Decyzje podejmowane są podczas spotkań przedstawicieli krajów należących do OPEC, spotkania te mają również obserwatorów (m.in. Rosja). Wydarzenie zaprojektowane było jako symulacja maksymalnie kolejnych 45 lat, w postaci rund, w których decyzje podejmowane były na kolejne 5 lat. Uczestnicy występowali jako jedno lub dwu-osobowe zespoły reprezentujące dany kraj. W każdej rundzie negocjowane były strategie działalności kartelu, ilość produkowanego surowca oraz różnego rodzaju zmienne ekonomiczne oraz wpływ wydarzeń losowych. Wyniki decyzji podejmowanych przez graczy miały bezpośredni wpływ na rynek surowca oraz sytuację każdego z krajów w następnej rundzie.

Każda runda rozpoczynała się od krótkiego wstępu ze strony organizatorów, odgrywających przedstawicieli Sekretariatu Generalnego OPEC. Ustnie oraz w zaprojektowanej do przeprowadzenia gry aplikacji uczestnicy otrzymywali informacje związane ze światowym rynkiem ropy naftowej oraz wydarzeniami, które potencjalnie mogły na niego wpływać. Uczestnicy musieli brać pod uwagę nie tylko czynniki rynkowe, lecz również sytuację ekonomiczną ich kraju oraz współpracować ze sobą, uwzględniać interesy innych państw, gdyż tylko skoordynowane działanie wszystkich zespołów pozwalało wpływać na parametry takie jak poziom cen ropy, a co za tym idzie popyt i podaż ze strony państw spoza kartelu. Ustnie i w aplikacji podawano informacje związane ze światowym rynkiem ropy naftowej oraz wydarzeniami, które mogły potencjalnie na niego wpływać. Po wstępie następowała faza negocjacji w formie moderowanej przez organizatorów dyskusji. Po jej zakończeniu drużyny deklarowały swój poziom wydobycia ropy naftowej w zadanym okresie czasu w formie podawanej publicznie (do wiadomości innych uczestników gry) i tylko do organizatorów (w zaprojektowanej do gry aplikacji, po uprzednim zalogowaniu). Następnie organizatorzy udostępniali uczestnikom dane obliczone przez program, stanowiące podstawę do rozegrania kolejnej rundy. Do gry wprowadzono element rywalizacji między zespołami, pozwalający na wyłonienie zwycięzcy. Każdy z zespołów musiał dostarczyć jak najwięcej zysków z produkcji ropy naftowej.

Model OPEC 2019 miał miejsce podczas 10 edycji Kongresu East Meets West, podczas którego zaprezentowane zostały najwybitniejsze prace naukowe studentów z całego świata oraz stworzona została kilkudniowa platforma między środowiskiem akademickim a przemysłem. W tym roku podczas kongresu odbyło się pięć konkursów: konkurs referatów w trzech kategoriach oraz drużynowy konkurs PetroBowl, których zwycięzcy pojadą na ogólnoświatowe finały do USA walczyć z przedstawicielami pozostałych kontynentów, a także Studencki Konkurs Posterów. Oprócz konkursów, podczas kongresu odbyły się również debaty, warsztaty czy wykłady gościnne, w których wzięli udział światowej rangi specjaliści. Uczestnicy symulacji mieli również okazję do uczestnictwa w wymienionych wyżej aktywnościach.

108 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page