top of page

Posiedzenie Rady programowej czasopism WNiG i WN - 30.05.2019 r.

W dniu 30 maja 2019 r. w biurze Zarządu Głównego SITPNiG odbyło się posiedzenie Rady Programowej czasopism "Wiadomości Naftowe i Gazownicze" i "Wiek Nafty", prowadzone przez przewodniczącego Rady Ryszarda Chylareckiego.

Podczas spotkania przeanalizowano dotychczasową pracę redakcji oraz sposoby finansowania działalności wydawniczej WNiG i WN w okresie od stycznia do maja 2019 roku. Zostały również omówione uzupełnienia wprowadzone w składzie redakcji oraz zmiany wizualne WN. Członkowie Rady przedstawili swoje uwagi dt. wyglądu okładki oraz umieszczenia w "Wieku Nafty" informacji dla potencjalnych autorów. Obecnie przyjęty wygląd okładki sprzyja pozyskaniu partnerów biznesowych, natomiast wnętrze gazety utrzymane w jednolitej kolorystyce ułatwia zachowanie standardu przy umieszczaniu zdjęć o różnej jakości. Aby zwiększyć ilość artykułów technicznych w "Wiadomościach Naftowych i Gazowniczych", zaproponowano utworzenie nowej rubryki, w której miałyby ukazywać się abstrakty prac doktorskich.

Podkreślono również fakt, że członkowie SITPNiG mają dostęp do archiwalnych numerów WNiG i WN zamieszczonych w wersji cyfrowej na naszej stronie internetowej. Archiwum to będzie sukcesywnie powiększane o kolejne roczniki.Foto archiwum SITPNiG


60 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page