top of page

XII posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG - 31.05.2019r.

31 maja 2019 r. w Krakowie, w siedzibie Instytutu Nafty i Gazu - PIB przy ul. I. Łukasiewicza, odbyło się XII posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, w którym wzięło udział 20 członków Zarządu oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG – Stanisław Józefczyk i dyrektor BZG SITPNiG – Jolanta Likus. Posiedzeniu przewodniczył wiceprezes SITPNiG - Waldemar Wójcik.

Głównymi zagadnieniami spotkania były: omówienie i zatwierdzenie zmiany w porządku obrad XLI NWZD, nadanie tytułów honorowych SITPNiG oraz odznak honorowych SITPNiG i NOT, a także zmiana składu osobowego Komisji ds. Historii i Muzealnictwa oraz sprawy bieżące SITPNiG.

Sekretarz generalny przedstawił zmianę w porządku obrad XLI NWZD, polegającą na jego poszerzeniu o punkt „Wręczenie odznak honorowych SITPNiG, NOT i godności Zasłużonego Seniora SITPNiG”. Zmiana została zaakceptowana stosowną uchwałą przez członków ZG.

Przewodniczący Komisji ds. Odznak i Tytułów Honorowych SITPNiG przedstawił protokół z posiedzenia Komisji. Do Komisji wpłynęły 33 wnioski o nadanie złotych, srebrnych i diamentowych Odznak Honorowych SITPNiG, jeden wniosek o nadanie godności Zasłużonego Seniora SITPNiG, 8 wniosków o nadanie godności członka Honorowego SITPNiG, 2 wnioski o nadanie odznak honorowych NOT i jeden wniosek o nadanie godności Zasłużonego Seniora NOT.

Ze względów proceduralnych Komisja przesunęła dwa wnioski o nadanie Złotej Odznaki Honorowej SITPNiG do nadania Srebrnej Odznaki SiTPNIG. Jeden wniosek o przyznanie Diamentowej Odznaki SITPNiG, ze względu na niespełnienie kryterium czasu, został skierowany do rozpatrzenia w przyszłym roku

Zarząd Główny dla wniosków Zarządów Oddziałów, pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, podjął uchwały nadające Tytuły i Honorowe Odznaki SITPNiG. Zatwierdzono również do przedłożenia XLI NWZD wnioski Oddziałów SITPNiG w Poznaniu, Łodzi i Warszawie II o nadanie godności Członka Honorowego. Ponadto Zarząd Główny na wnioski Zarządów Oddziałów SITPNiG w Łodzi i Warszawie II, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, postanowił wystąpić do Zarządu Głównego FSNT NOT o nadanie jednej srebrnej i jednej Diamentowej Odznaki Honorowej FSNT NOT oraz godności Zasłużonego Seniora NOT.

Na wniosek Zarządu Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze, stosowną uchwałą, dokonano zmiany w składzie osobowym Komisji ds. Historii i Muzealnictwa.


Foto archiwum SITPNiG

87 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page