XIV Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie

Szkoły noszące imię Ignacego Łukasiewicza, tworzą niepowtarzalną wspólnotę, którą łączy pamięć o wyjątkowym człowieku, jakim był ich patron: odkrywca ropy naftowej, konstruktor pierwszej lampy, twórca przemysłu naftowego, patriota, filantrop i społecznik, konstruktor i naukowiec, a także człowiek wielkiej wiary. Wyjątkowość tego patrona sprawia, że szkoły jego imienia są zarówno na północy i zachodzie Polski, a najwięcej tu, w województwie podkarpackim, gdzie żył i pracował I. Łukasiewicz.

Pomimo tego, że rozsiani jesteśmy po całej naszej pięknej ojczyźnie i dzielą nas setki kilometrów, to utrzymujemy ze sobą kontakt poprzez spotkania na Sesjach Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, które odbywają się już tradycyjnie, co dwa lata. W tym roku, w dniach 23 – 25 maja, spotkaliśmy się w południowo – wschodnim zakątku Polski, w Szkole Podstawowej imienia Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie, miejsca, z którego pochodzi Święty Andrzej Bobola, a zarazem miejsca gdzie znajduje się najstarszy i najszczelniejszy podziemny magazyn gazu w Polsce.

Organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, gospodarzami zaś Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie, która istnieje od 1861 roku, a imię wielkiego Polaka z dumą nosi od 1975r. Byliśmy szczerze ukontentowani, iż pomimo niesprzyjającej aury swoją obecnością zaszczyciło nas, aż 18 szkół spośród wszystkich, które noszą imię tego wielkiego patrioty.

Były to:

Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Bóbrce, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Chorkówce, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Czarnej Bieszczadzkiej, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Garkach, Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Gorlicach, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Humniskach, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Jodłówce, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Kobylance, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. I. Łukasiewicza w Krośnie, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim, Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Krośnicach, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Krygu, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Pakoszówce, Zespół Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza w Płocku, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Ropience, Zespół Szkół Nr 5 im. I. Łukasiewicza w Sanoku, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Węglówce.

Myślami łączyliśmy się również ze Szkołą Podstawową im. I. Łukasiewicza w Drwini i ze Szkołą Podstawową im. I. Łukasiewicza w Dębnej, którym obfite opady deszczu (w Drwini szkoła została zalana) nie pozwoliły dotrzeć na to wyjątkowe spotkanie.

Pierwszy dzień Sesji to 23.05.2019 r., gdy przyjeżdżają szkoły, które pokonują kilkaset kilometrów (najwięcej to ponad 700 km.) Witają ich w sesyjnej recepcji uczniowie z P. Agatą Kozieradzką, która odpowiadała za sprawy kontaktów. Panie z kuchni dołożyły się do powitań smaczną obiadokolacją i rozpoczęły się pierwsze międzyszkolne rozmowy na szczeblu uczniowskim oraz nauczycielskim.

Drugi dzień jest niezwykle intensywny. Sesja oficjalnie rozpoczyna się uroczystym wprowadzeniem czternastu sztandarów szkół, pierwowzoru lampy naftowej i odśpiewaniem hymnu Polski.

Uczestnicy i zaproszeni goście podczas otwarcia sesji (fot. archiwum SITPNiG)

Przybyłych gości powitał w bardzo serdecznych słowach gospodarz szkoły w Strachocinie, pan dyrektor Andrzej Cecuła. Przepraszając, że pomija protokół powitania zaczął od pań. Swoją obecnością uroczystość uświetnili znamienici goście:

Anna Hałas – wójt Gminy Sanok, Kierownik Oddziału Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Krośnie - Lucyna Opoń, Joanna Kubit - przewodnicząca Rady Szkół im. I. Łukasiewicza, Jolanta Likus Dyrektor Biura ZG SITPNiG, Dominika Bernaś – ZG SITPNiG Kraków, ks. prałat Józef Niżnik – kustosz Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, Waldemar Wójcik – v-ce prezes SITPNiG w Warszawie, Krzysztof Potera – dyrektor Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, Piotr Dziadzio – Sekretarz generalny SITPNiG Kraków, Marek Hanus - dyrektor Oddziału PGNiG w Sanoku, Mieczysław Kawecki – członek Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, wicestarosta sanocki Janusz Cecuła, Wiesław Turzański – SITPNiG Oddział Sanok, Paweł Wdowiak – sekretarz gminy Sanok, Łukasz Cichocki – kierownik PMG Strachocina, przewodniczący Rady Rodziców naszej szkoły - Witold Dobosz, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Sanok – Daniel Niemczyk.

Gromadzi nas postać wielkiego Polaka – powiedział Andrzej Cecuła – jednak nie byłoby wspólnoty szkół łukasiewiczowskich, gdyby nie miał on naśladowców takich jak koleżanki i koledzy zrzeszeni w SITPNiG. Dlatego dzisiaj chylimy przed wami czoło, że tak wiernie staracie się naśladować postać Ignacego Łukasiewicza.

Podniosłym momentem uroczystości rozpoczęcia XIV Sesji było zapalenie przez uczniów pierwowzoru lampy naftowej, która symbolizuje skarbnicę cnót Patrona.

Ceremonii otwarcia Sesji, dokonał osobiście sekretarz generalny SITPNiG pan Piotr Dziadzio.

W swoim wystąpieniu podziękował serdecznie tym, którzy czynili wszelkie starania, aby przygotować uczniów do konkursu, opiekunom, którzy poświęcili swój cenny czas na przygotowanie dzieci i młodzieży oraz wszystkim dobroczyńcom, którzy kontynuują to dzieło i propagują idee Ignacego Łukasiewicza.

Ciepłe słowa świadczące o trosce o młode pokolenie Polaków wygłosili: Anna Hałas, Lucyna Opoń, Krzysztof Potera, Janusz Cecuła.

Gospodarze zadbali o to, by każdy uczestnik Sesji szybko poczuł się jak w prawdziwej rodzinie. W tym celu wykorzystano prezentację multimedialną, która przybliżyła nam nie tylko każdą ze szkół, ale również podkreśliła walory okolic z których pochodzą.