top of page

XIV Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie

Szkoły noszące imię Ignacego Łukasiewicza, tworzą niepowtarzalną wspólnotę, którą łączy pamięć o wyjątkowym człowieku, jakim był ich patron: odkrywca ropy naftowej, konstruktor pierwszej lampy, twórca przemysłu naftowego, patriota, filantrop i społecznik, konstruktor i naukowiec, a także człowiek wielkiej wiary. Wyjątkowość tego patrona sprawia, że szkoły jego imienia są zarówno na północy i zachodzie Polski, a najwięcej tu, w województwie podkarpackim, gdzie żył i pracował I. Łukasiewicz.

Pomimo tego, że rozsiani jesteśmy po całej naszej pięknej ojczyźnie i dzielą nas setki kilometrów, to utrzymujemy ze sobą kontakt poprzez spotkania na Sesjach Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, które odbywają się już tradycyjnie, co dwa lata. W tym roku, w dniach 23 – 25 maja, spotkaliśmy się w południowo – wschodnim zakątku Polski, w Szkole Podstawowej imienia Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie, miejsca, z którego pochodzi Święty Andrzej Bobola, a zarazem miejsca gdzie znajduje się najstarszy i najszczelniejszy podziemny magazyn gazu w Polsce.

Organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, gospodarzami zaś Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie, która istnieje od 1861 roku, a imię wielkiego Polaka z dumą nosi od 1975r. Byliśmy szczerze ukontentowani, iż pomimo niesprzyjającej aury swoją obecnością zaszczyciło nas, aż 18 szkół spośród wszystkich, które noszą imię tego wielkiego patrioty.

Były to:

Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Bóbrce, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Chorkówce, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Czarnej Bieszczadzkiej, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Garkach, Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Gorlicach, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Humniskach, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Jodłówce, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Kobylance, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. I. Łukasiewicza w Krośnie, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim, Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Krośnicach, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Krygu, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Pakoszówce, Zespół Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza w Płocku, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Ropience, Zespół Szkół Nr 5 im. I. Łukasiewicza w Sanoku, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Węglówce.

Myślami łączyliśmy się również ze Szkołą Podstawową im. I. Łukasiewicza w Drwini i ze Szkołą Podstawową im. I. Łukasiewicza w Dębnej, którym obfite opady deszczu (w Drwini szkoła została zalana) nie pozwoliły dotrzeć na to wyjątkowe spotkanie.

Pierwszy dzień Sesji to 23.05.2019 r., gdy przyjeżdżają szkoły, które pokonują kilkaset kilometrów (najwięcej to ponad 700 km.) Witają ich w sesyjnej recepcji uczniowie z P. Agatą Kozieradzką, która odpowiadała za sprawy kontaktów. Panie z kuchni dołożyły się do powitań smaczną obiadokolacją i rozpoczęły się pierwsze międzyszkolne rozmowy na szczeblu uczniowskim oraz nauczycielskim.

Drugi dzień jest niezwykle intensywny. Sesja oficjalnie rozpoczyna się uroczystym wprowadzeniem czternastu sztandarów szkół, pierwowzoru lampy naftowej i odśpiewaniem hymnu Polski.

Uczestnicy i zaproszeni goście podczas otwarcia sesji (fot. archiwum SITPNiG)

Przybyłych gości powitał w bardzo serdecznych słowach gospodarz szkoły w Strachocinie, pan dyrektor Andrzej Cecuła. Przepraszając, że pomija protokół powitania zaczął od pań. Swoją obecnością uroczystość uświetnili znamienici goście:

Anna Hałas – wójt Gminy Sanok, Kierownik Oddziału Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Krośnie - Lucyna Opoń, Joanna Kubit - przewodnicząca Rady Szkół im. I. Łukasiewicza, Jolanta Likus Dyrektor Biura ZG SITPNiG, Dominika Bernaś – ZG SITPNiG Kraków, ks. prałat Józef Niżnik – kustosz Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, Waldemar Wójcik – v-ce prezes SITPNiG w Warszawie, Krzysztof Potera – dyrektor Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, Piotr Dziadzio – Sekretarz generalny SITPNiG Kraków, Marek Hanus - dyrektor Oddziału PGNiG w Sanoku, Mieczysław Kawecki – członek Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, wicestarosta sanocki Janusz Cecuła, Wiesław Turzański – SITPNiG Oddział Sanok, Paweł Wdowiak – sekretarz gminy Sanok, Łukasz Cichocki – kierownik PMG Strachocina, przewodniczący Rady Rodziców naszej szkoły - Witold Dobosz, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Sanok – Daniel Niemczyk.

Gromadzi nas postać wielkiego Polaka – powiedział Andrzej Cecuła – jednak nie byłoby wspólnoty szkół łukasiewiczowskich, gdyby nie miał on naśladowców takich jak koleżanki i koledzy zrzeszeni w SITPNiG. Dlatego dzisiaj chylimy przed wami czoło, że tak wiernie staracie się naśladować postać Ignacego Łukasiewicza.

Podniosłym momentem uroczystości rozpoczęcia XIV Sesji było zapalenie przez uczniów pierwowzoru lampy naftowej, która symbolizuje skarbnicę cnót Patrona.

Ceremonii otwarcia Sesji, dokonał osobiście sekretarz generalny SITPNiG pan Piotr Dziadzio.

W swoim wystąpieniu podziękował serdecznie tym, którzy czynili wszelkie starania, aby przygotować uczniów do konkursu, opiekunom, którzy poświęcili swój cenny czas na przygotowanie dzieci i młodzieży oraz wszystkim dobroczyńcom, którzy kontynuują to dzieło i propagują idee Ignacego Łukasiewicza.

Ciepłe słowa świadczące o trosce o młode pokolenie Polaków wygłosili: Anna Hałas, Lucyna Opoń, Krzysztof Potera, Janusz Cecuła.

Gospodarze zadbali o to, by każdy uczestnik Sesji szybko poczuł się jak w prawdziwej rodzinie. W tym celu wykorzystano prezentację multimedialną, która przybliżyła nam nie tylko każdą ze szkół, ale również podkreśliła walory okolic z których pochodzą.

Chwile serdecznych powitań minęły bardzo szybko i nieuchronnie zbliżyły nas do kolejnego punktu programu, jakim było rozstrzygnięcie konkursu na hymn Szkół Łukasiewiczowskich, ogłoszonego podczas XIII Sesji w Płocku. Tę część poprowadziła pani Joanna Kubit. Swoje propozycje przedstawiło pięć szkół: Kryg, Kobylanka, Gorlice, Płock i Krosno. Zebrana publiczność miała nie lada problem, gdyż wszystkie wykonania niezmiernie się podobały. (komisja skrutacyjna podliczająca głosy konkursu na hymn szkół - fot. D.Bernaś)

Ostatecznie w wyniku głosowania przeprowadzonego wśród widowni, zwycięzcami okazały się szkoły z Płocka i Krosna, których hymn od tej chwili został ogłoszony hymnem szkół noszących imię Ignacego Łukasiewicza.

Uczniowie podczas konkursu wiedzy o Łukasiewiczu (fot. archiwum SITPNiG)

Kolejnym punktem spotkania, a zarazem najważniejszym, był konkurs wiedzy pod hasłem „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”. Uczniowie biorący w nim udział mieli możliwość wykazania się ogromną wiedzą dotyczącą znajomości biografii Ignacego Łukasiewicza, prowadzonej przez niego działalności farmaceutycznej, dobroczynnej i wpływu na rozwój cywilizacyjny całego świata.

W czasie, gdy uczniowie godnie reprezentowali swoje szkoły, ich opiekunowie udali się na obrady Rady Szkół, podczas których ustalono, iż kolejna tj. XV Sesja Szkół odbędzie się w Szkole Podstawowej w Krośnicach. Piękną oprawę obrad Rady gospodarzom pomogli przygotować przyjaciele z ZS Nr 5 w Sanoku. Poruszone tematy powinny usprawnić działania szkół i współpracę.

Po konkursowych zmaganiach, uczestnicy sesji wraz z opiekunami odwiedzili Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – największe i najstarsze muzeum etnograficzne w Polsce, przedstawiające kulturę różnych grup etnicznych zamieszkujących niegdyś tereny Podkarpacia: Pogórzan, Dolinian, Łemków i Bojków. Podróż w przeszłość rozpoczęła się od zwiedzania rynku galicyjskiego, szczycącego się wiernymi rekonstrukcjami obiektów użyteczności publicznej, oraz typowych domostw podkarpackich miasteczek i wiosek z przełomu XIX i XX wieku. Autentyczne wyposażenie budynków dało nam wgląd w codziennie życie i zwyczaje ówczesnych mieszkańców.

W domu żydowskim, największe zainteresowanie wzbudziła lokówka do pejsów dla panów i katarynka, na której jeden z najmłodszych uczniów i z pewnością najbardziej odważny, Bartek ze szkoły w Krośnicach, zagrał dla wszystkich zabawną melodyjkę.

W sektorze wiejskim, uczestnicy mieli okazję przekonać się, w jakże trudnych warunkach bytowych przyszło naszym prapradziadkom żyć i pracować, a jednocześnie tworzyć niezwykle bogatą kulturę ludową, z pięknymi zwyczajami, nawiązującymi do wierzeń i świąt religijnych. Chwilą wytchnienia dla uczestników sesji było znalezienie się w XIX-wiecznej czteroklasowej szkole, gdzie wszyscy zasiedli do ław, a pani przewodnik zaprezentowała pomoc dydaktyczną, używaną do utrzymywania dyscypliny w klasie – kij! Nawet Pan P. Dziadzio przymierzał się do niego, ale na szczęście nikt z nas nie zasłużył na karę, więc ruszyliśmy w dalszą podróż, by zwiedzić urokliwy drewniany kościół z 1667 roku.

Zwiedzanie skansenu sanockiego zakończyło się w sektorze naftowym, utworzonym dzięki pomocy Sanockiego Oddziału Przedsiębiorstwa Górnictwa Nafty i Gazu. Tutaj uczestnicy mogli podziwiać ekspozycję urządzeń służących do wydobycia i utylizacji ropy naftowej, między innymi: kopankę, wóz Maziarski i wieżę wiertniczą typu kanadyjskiego.

Po całym dniu, bogatym w doznania intelektualne, potrzebowaliśmy sycącej strawy duchowej, którą zapewniło nam uczestnictwo we Mszy Świętej, sprawowanej przez księdza prałata Józefa Niżnika, kustosza sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Całe spotkanie odbyło się na Bobolówce, urokliwym miejscu, gdzie rosną kilkusetletnie dęby pamiętające czasy, gdy właścicielami Strachociny byli Bobolowie – sakralnym miejscu związanym z historią kościoła. Polecaliśmy wszystkie łukasiewiczowskie szkoły, nauczycieli i uczniów wstawiennictwu jednego z patronów Polski i jednego z największych męczenników.

Wieczorem po pysznej kolacji zasiedliśmy wygodnie w zorganizowanym szkolnym kinie, aby obejrzeć nową produkcję telewizji Obiektyw z Krosna, film o naszym patronie „Łukasiewicz nafciarz romantyk”. Film warty obejrzenia przez wszystkich, a nam się bardzo podobał, o czym świadczyły gromkie brawa po projekcji.

Uczniowie podczas ćwiczeń w laboratorium oraz w trakcie doświadczeń przy mobilnym laboratorium PGNiG (fot. SP w Strachocinie)

Dzień trzeci i ostatni Sesji był dniem eksperymentów naukowych. Uczniowie w dwóch grupach: w mobilnym laboratorium PGNiG „Być jak Ignacy” oraz w naszej pracowni fizyczno - chemicznej, mieli możliwość samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Było ciekawie, pouczająco i bezpiecznie. Mimo ognia, wybuchów oraz dymu, wszyscy jesteśmy cali i zdrowi.

W czasie, gdy uczniowie eksperymentowali, to ich opiekunowie odwiedzili Muzeum Historyczne w Sanoku, mieszczące się w XVI-wiecznym budynku zamku królewskiego, gdzie mogli podziwiać kolekcję uzbrojenia i militariów związanych z ziemią sanocką, sztukę cerkiewną XII-XX wieku, kulturę materialną społeczności z epoki kamienia i malarstwo portretowe.

Oprócz artefaktów archeologicznych i historycznych, opiekunowie zwiedzili galerię malarstwa współczesnego, którego reprezentanci wywodzili się z ziemi sanockiej, w tym najwybitniejszego i najciekawszego artysty – Zdzisława Beksińskiego. Unikalna wystawa obejmująca około 600 prac artysty wprowadziła delegatów w niezwykły świat wyobraźni Beksińskiego i ukazała drogę rozwoju artystycznego, oraz wyrażania go poprzez różne formy: fotografię, rzeźbę, rysunek, obraz olejny i grafikę komputerową.

Punktem kulminacyjnym Sesji było ogłoszenie wyników konkursu wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu. Młodzież z wypiekami na twarzy nie mogła się doczekać momentu ogłoszenia zwycięzców. Toteż prowadzący pan Piotra Dziadzio, nie chcąc trzymać ich dłużej w niepewności, pełniąc tę zaszczytną rolę dokonał ogłoszenia wyników, ale zanim to zrobił, podziękował wszystkim za ogromne zaangażowanie i wysoki poziom wiedzy uczniów, który znalazł odzwierciedlenie w wynikach.

Podziękowania i życzenia do uczestników skierował również Mieczysław Kawecki – członek Rady Nadzorczej PGNiG w imieniu swoim i Waldemara Wójcika V-ce Prezesa SITPNiG.

Przydzielenie nagród odbyło się w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 7-15 lat oraz młodzież 16-19 lat oraz nagrody grupowe.


Laureaci w konkursie indywidualnym w kategorii 7-15 (fot. archiwum SITPNiG)

Laureaci w konkursie drużynowym w kategorii 7-15 lat (fot. archiwum SITPNiG)

Laureaci w konkursie indywidualnym w kategorii 16-19 (fot. archiwum SITPNiG)

Laureaci w konkursie drużynowym w kategorii 16-19-lat (fot. archiwum SITPNiG)


Na uwagę zasługuje fakt, iż nigdy wcześniej w historii Sesji Szkół nie zdarzyło się, aby przyznano pierwsze i trzecie miejsca ex aequo.

Hymn Szkół im. I. Łukasiewicza, wykonany przez uczennice z ZSP nr 4 w Krośnie (fot. archiwum SITPNiG)

Sekretarz generalny SITPNiG Piotr Dziadzio przekazał, jako dowód uznania dla gospodarzy na ręce dyrektora szkoły Andrzeja Cecuły, piękną lampę naftową, która wzbogaci wystrój szkoły w Strachocinie.

Sesję zakończono odśpiewaniem nowo wybranego hymnu, wyprowadzeniem sztandarów i zgaszeniem pierwowzoru lampy Łukasiewicza.

XIV Sesja Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza przeszła do historii.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom XIV Sesji za przybycie. Dziękujemy tym, którzy pokonali największe odległości jak i tym, którzy mieli do Szkoły Podstawowej w Strachocinie bardzo blisko. Mamy nadzieję, że jako gospodarze tejże Sesji udowodniliśmy, iż tego typu spotkania są jak najbardziej potrzebne, gdyż nie tylko łączą, integrują, kształcą i budują, ale dają również możliwość poznania regionów naszego przeuroczego kraju, a jednocześnie rozwijają pod każdym względem.

Podczas pożegnań niejednemu w oku zakręciła się łza, niejeden numer telefonu został wymieniony i niejedno serce zostało w rozterce, no ale cóż rozstać się trzeba …

Do zobaczenia w Krośnicach w 2021 roku.


XIV Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie została zorganizowana dzięki wsparciu:

Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, Fundacji PGNiG im. I. Łukasiewicza, Polskiej Spółki Gazownictwa SA, Grupy Lotos SA, Lotos Petrobaltic, Orlen Upstream, Fundacji Orlen "Dar Serca", Starostwa Powiatowego Sanok, Gminy Sanok, Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, którym serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc. Głównymi organizatorami byli: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowników i Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Strachocinie.


Opracowanie: Izabela Haduch – Wójcik, Anna Starościak, Elżbieta Nisiewicz, Andrzej Cecuła

Foto archiwum SITPNiG oraz SP w Strachocinie

204 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page