top of page

Wyjazd naukowo-techniczny Odolanów-Sudety-Zabrze

Pierwszy etap wyjazdu prowadził do Zakładu Skraplania Gazu Ziemnego KRIO w Odolanowie, który jest Oddziałem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. KRIO w Odolanowie i zajmuje się: • produkcją gazu wysokometanowego grupy E z gazu zaazotowanego pochodzącego z kopalń PGNiG SA Oddziału w Zielonej Górze, co służy utrzymaniu optymalnego wydobycia z tych kopalń, pomimo nierównomiernego zużycia gazu zaazotowanego przez finalnych odbiorców; • sprężaniem gazu wysokometanowego i przesyłaniem go do krajowej sieci przesyłowej lub podziemnego magazynu gazu (wg potrzeb); • dostarczaniem skroplonego gazu ziemnego LNG; • odzyskiem helu z gazu ziemnego zaazotowanego, jego oczyszczaniem i skraplaniem.

Instalacja od odzysku helu jest jedyną taką instalacją w Unii Europejskiej natomiast w skali całego świata istnieje tylko sześć tego typu urządzeń. Obecnie Oddział w Odolanowie bazuje na zaazotowanych złożach gazu ziemnego zlokalizowanych w miejscowościach Żuchlów, Załęcze, Radlin, Bogdaj-Uciechów oraz złożach rejonu Kościana. Prezentację oraz film na temat działalności Zakładu w Odolanowie przedstawiła nam Pani Bożena Stankiewicz – Konik. Po zapoznaniu całej grupy z zasadami działania oraz przepisami BHP obowiązującymi na terenie zakładu, udaliśmy się na poszczególne instalacje pracujące na obiekcie oraz na dyspozycji zakładu zapoznaliśmy się z ich pracą. Po zakończeniu zwiedzania zakładu KRIO Odolanów udaliśmy się w kierunku Szklarskiej Poręby, gdzie po przyjeździe wybraliśmy się wraz z przewodnikiem na zwiedzanie miasta i okolic. Najbardziej widowiskowy był spacer wąwozem Kamieńczyka, podczas którego podziwialiśmy najwyższy wodospad w Polskich Karkonoszach.

W drugi dzień czekało nas całodzienne zwiedzanie czeskiej strony Karkonoszów. W pierwszej kolejności udaliśmy się do miejscowości Pec, gdzie wyjechaliśmy kolejką gondolową na Śnieżkę, który jest zarazem najwyższą górą w Czechach. Na szczycie pogoda była wyśmienita skąd podziwialiśmy uroki Sudetów.

Kolejnym etapem był przejazd do miejscowości Jańskie Łaźnie do czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego, gdzie spacerowaliśmy w Koronach Drzew na odcinku ponad 2180 m wchodząc na wierzę widokową o wysokości 45,5 m. Podróż po Czechach zakończyliśmy w miejscowości Harrachov zwiedzaniem mamuciej skoczni.

W programie ostatniego dnia mieliśmy wizytę w Karpaczu, po którym oprowadziła nas miejscowa przewodniczka pokazując najbardziej urokliwe i historyczne zakątki. Między innymi zwiedziliśmy pamiątkowy kościółek ewangelicki „Świątynię Wang”, deptak i starówkę. Był również wolny czas na zakup pamiątek i podziwianie uroków starówki Karpacza. W drodze powrotnej przejechaliśmy do Zabrza gdzie około godziny 17:00 rozpoczęliśmy ostatni punkt naszego wyjazdu naukowo technicznego, którym było zwiedzanie wraz z przewodnikiem kopalni Węgla Kamiennego Guido. Podczas zwiedzania cała grupa zapoznała się z historią tej kopalni, z różnymi sposobami urabiania i wydobycia na powierzchnię węgla kamiennego.

Zobaczyliśmy tam zarówno zabytkową oraz tą bardziej nowoczesną część wykorzystywaną do szkolenia studentów Wydziału Górniczego Akademii Górniczo - Hutniczej i nowo przyjmowanych adeptów do pracy w czynnych kopalniach węgla kamiennego. Na poziomie 170 m pod poziomem ziemi zwiedziliśmy również Kaplicę Świętej Barbary. Na głębokości 320 m pod poziomem ziemi pokazano nam pracę wielkich kombajnów górniczych i innych maszyn funkcjonujących w kopalni. Na zakończenie tegorocznego wyjazdu naukowo technicznego w najgłębiej posadowionej restauracji w Europie cała grupa degustowała tutejsze rozmaite gatunki piwa GUIDO ważone przez lokalny browar. Po degustacji oraz posileniu się udaliśmy się w drogę powrotną do Zakładu Gazowniczego w Jaśle.

67 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page