top of page

10 jubileuszowa edycja „TOp-Gaz Technika opomiarowania gazu dziś i jutro” - 2019

W dniach 13 - 15 listopada w ośrodku konferencyjnym Magellan nad Zalewem Sulejowskim odbyła się 10 jubileuszowa edycja sympozjum „TOp-Gaz Technika opomiarowania gazu dziś i jutro”. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Gazowe paliwa przyszłości”.

Nad sympozjum honorowy patronat objął Główny Urząd Miar, Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa. Tytuł Diamentowego Sponsora sympozjum otrzymała Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. a tytuł Srebrnego Sponsora spółki: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ SA.

Organizatorem 10 edycji, tak jak i poprzednich, jest Oddział w Łodzi Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Przygotowane na tegoroczną edycję sympozjum 23 prezentacje, zostały pogrupowane w 7 sesjach tematycznych rozłożonych na trzy kolejne dni.

Pierwszego dnia, otwierając spotkanie, Pani Bogusława Gutowska, Prezes Oddziału SITPNiG w Łodzi, podkreśliła potrzebę organizowania takich wąskich tematycznie konferencji technicznych i wskazała, iż w tegorocznej edycji bierze udział prawie 130 uczestników. W pierwszej sesji swoje wystąpienia mieli zaproszeni goście: Pan Radosław Wiśniewski Prezes Głównego Urzędu oraz Pan Ireneusz Krupa, Prezes PSG sp. z o.o. Również głos zabrali przedstawiciele pozostałych honorowych Patronów konferencji: w imieniu Pani Profesor Marii Ciechanowskiej - Dyrektora INiG PIB głos zabrał Pan dr Jacek Jaworski a w imieniu Pana Łukasza Kroplewskiego, Prezesa IGG - Pan Kazimierz Nowak.

Dalsze wystąpienia to już prezentacje związane z założoną tematyką sympozjum. Przedstawiciele PGNiG S.A. Oddziału Centralne Laboratorium Badawczo Pomiarowe, Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oraz Głównego Urzędu Miar i Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzili uczestników w tematykę pomiarów LNG i wodoru oraz analizę mieszanin wodorowo- metanowych z uwzględnieniem również biometanu.

Każda z prezentacji stwarzała możliwość do rozpoczęcia rozmów i dyskusji, które kontynuowane były w kuluarach oraz podczas wieczornego spotkania towarzyskiego.

Drugi dzień to kolejne prezentacje przedstawicieli spółek gazownictwa: PGNiG S.A., OGP Gaz-System S.A., PSG sp. z o.o., przeplecione wystąpieniami przedstawicieli Politechniki Warszawskiej, Instytutu Naft i Gazu, Głównego Urzędu Miar jak również producentów urządzeń pomiarowych - Emerson Process Managment Sp. z o.o. Introl Sp. z o.o. oraz COMMON S.A. tematyką nawiązujące do pomiar wodoru czy LNG oraz do głównej tematyki sympozjum - zagadnień związanych z pomiarami gazu ziemnego.

W piątek sympozjum swoją obecnością uświetnił Pan Paweł Stańczak, Prezes Zarządu Głównego SITPNiG i poprowadził dwie ostatnie sesje konferencji związane z pomiarami objętości oraz nowościami związanymi z transmisją danych pomiarowych. Podczas tych sesji swoimi doświadczeniami podzielili się z uczestnikami przedstawiciele PSG sp. z o.o., Plum Sp. z o.o. a następnie spółek Integrotech sp. z o.o., EuRoPol GAZ s.a., COMMON S.A. oraz Instytutu Nafty i Gazu.

Krótkiego podsumowania kończącego się sympozjum TOp-Gaz dokonał Prezes SITPNiG Paweł Stańczak wskazując, iż sympozjum zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem osób związanych z szeroko rozumianymi pomiarami ilości gazów i że należy kontynuować tą ważną inicjatywę.

W imieniu organizatora podziękowania uczestnikom z udział w sympozjum oraz osobom, które przyczyniły się do zrealizowania sympozjum - prelegentom, recenzentom, członkom Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego, skierowała Bogusława Gutowska.

Sympozjum zakończyło się w piątek w godzinach wczesno popołudniowych.Foto archiwum SITPNiG O/Łódź

226 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page