top of page

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG 7.11.2019


7 listopada 2019 r. w siedzibie PGNiG w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 25 odbyło się XV nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Wzięło w nim udział 14 członków Zarządu oraz, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG – Stanisław Józefczyk, Prezes PGNiG, – Piotr Woźniak i dyrektor BZG SITPNiG – Jolanta Likus. Posiedzeniu przewodniczył wiceprezes SITPNiG – Waldemar Wójcik.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu była rezygnacja Piotra Woźniaka z pełnienia funkcji Prezesa SITPNiG oraz rezygnacja Wiesława Prugara z pełnienia funkcji Wiceprezesa SITPNiG i związana z tym konieczność uzupełnienia władz Stowarzyszenia do końca kadencji 2016-2020.

Na wniosek Komisji Wyborczej Zarząd Główny jednogłośnie wybrał na funkcję Prezesa SITPNiG Kolegę Pawła Stańczaka, który od roku 2016 pełnił funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia.

Jako wiceprezesi zostali wybrani Jan Lubaś i Bogusława Gutowska.

Jan Lubaś jest aktywnym członkiem SITPNiG od 1980 roku. Od 2006 roku był członkiem redakcji czasopisma „Wiek Nafty”, a w roku 2012 został jego redaktorem naczelnym. Funkcję tę sprawuje do dnia dzisiejszego. Jest również członkiem Rady Programowej Czasopism SITPNiG. Zawodowo jest związany z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym, gdzie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji Złóż Węglowodorów

Koleżanka Bogusława Gutowska jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia od 1997 roku. W roku 2014 została powołana w skład Zarządu Oddziału SITPNiG w Łodzi, gdzie pełniła kolejno funkcje z-cy skarbnika, wiceprezesa, a od 2012 r. do dnia dzisiejszego prezesa Oddziału.


Foto archiwum SITPNiG

129 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page