Wyjazd na Konferencję naukowo-historyczną do Lwowa 24-25.XI.2019

W dniach 25-26 listopada 2019 r. odbyła się we Lwowie II Międzynarodowa Konferencja Historyczną pod hasłem „Polski przemysł naftowy i gazowniczy (do 1939 roku). Spuścizna archiwalna i biblioteczna. Nowe wyzwania polskiego przemysłu gazowniczego”.

W wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie Naukowo-​​Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polską Spółkę Gazownictwa i Fundację PGNiG wzięła udział liczna reprezentacja SITPNiG.

​​Dom Pielgrzyma Archidiecezji Lwowskiej w Brzuchowicach był miejscem zakwaterowania, a autokar z uczestnikami dotarł na miejsce w przeddzień konferencji w późnych godzinach wieczornych. Następnego dnia, jeszcze przed rozpoczęciem konferencji, uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić Lwów. Wizyta rozpoczęła się w chłodny i mglisty poranek przed Pałacem Arcybiskupów Łacińskich, gdzie przewodnik przedstawił zarys dziejów pięknego miasta położonego nad rzeką Pęłtwią. Rozpoczął od pochodzenia nazwy miasta, która została nadana przez króla Rusi na cześć jego syna o imieniu Lew. Przewodnik wyjaśnił, jak przez wieki zmieniała się struktura ludności tego wielokulturowego i wielowyznaniowego miasta, aż do czasów współczesnych.

Następnie, poprzez dawne wały miejskie i urokliwe uliczki Starego Miasta udano się m.in. do Cerkwii Przemienienia Pańskiego, Katedry Ormiańskiej, a na koniec do Bazyliki Archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie król Jan Kazimierz złożył swe słynne śluby. W trakcie zwiedzania tych miejsc, przewodnik ciekawie opowiadał o różnicach pomiędzy poszczególnymi religiami oraz o tym, jak przedstawiciele różnych wyznań i narodowości wspólnie budowali sukces i potęgę miasta. Podczas zwiedzania Rynku, którego

charakterystycznym elementem są cztery fontanny znajdujące się w narożnikach oraz przepiękne kamienice i okazały ratusz, przewidziana była także przerwa na kawę w jednej ze znajdujących się tam najpopularniejszych lwowskich kawiarni. W trakcie spaceru nie zabrakło opowieści o Ignacym Łukasiewiczu, którego wynalazek – lampa naftowa – po raz pierwszy został w praktyce zastosowany podczas nocnej operacji w jednym z lwowskich szpitali.

Po powrocie do Pałacu Arcybiskupów uczestnicy Konferencji zostali przywitani przez Jego Eminencję Arcybiskupa Metropolitę Lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego. Po wyśmienitym obiedzie był jeszcze czas na

zwiedzenie niewielkiego, ale posiadającego bardzo cenne eksponaty Muzeum Archidiecezjalnego, posiadającego w swoich zbiorach liczne pamiątki związane z postacią Jana Pawła II oraz historią Archidiecezji.

W uroczystym otwarciu Konferencji wzięli udział Jego Eminencja Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Prezes Zarządu PGNiG Piotr Woźniak, Prezes Zarządu SITPNiG Paweł Stańczak, Konsul RP we Lwowie Włodzimierz Sulgostowski oraz Jego Magnificencja Prof. Kazimierz Karolczak – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który wygłosił wykład wprowadzający. Po nim przyszedł czas na pierwszy panel wykładów pod hasłem Nowe wyzwania polskiego przemysłu gazowniczego, w którym przedstawiciele GK PGNiG omawiali nowoczesne technologie, rozwój metod wydobycia gazu, a także działania i możliwości współpracy na Ukrainie, zarówno w kwestii obrotu błękitnym paliwem jak i poszukiwań i wydobycia. Panel zakończył wykład Stanisława Niedbalca Prezesa Exalo Drilling.