top of page

Wyjazd na Konferencję naukowo-historyczną do Lwowa 24-25.XI.2019

W dniach 25-26 listopada 2019 r. odbyła się we Lwowie II Międzynarodowa Konferencja Historyczną pod hasłem „Polski przemysł naftowy i gazowniczy (do 1939 roku). Spuścizna archiwalna i biblioteczna. Nowe wyzwania polskiego przemysłu gazowniczego”.

W wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie Naukowo-​​Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polską Spółkę Gazownictwa i Fundację PGNiG wzięła udział liczna reprezentacja SITPNiG.

​​Dom Pielgrzyma Archidiecezji Lwowskiej w Brzuchowicach był miejscem zakwaterowania, a autokar z uczestnikami dotarł na miejsce w przeddzień konferencji w późnych godzinach wieczornych. Następnego dnia, jeszcze przed rozpoczęciem konferencji, uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić Lwów. Wizyta rozpoczęła się w chłodny i mglisty poranek przed Pałacem Arcybiskupów Łacińskich, gdzie przewodnik przedstawił zarys dziejów pięknego miasta położonego nad rzeką Pęłtwią. Rozpoczął od pochodzenia nazwy miasta, która została nadana przez króla Rusi na cześć jego syna o imieniu Lew. Przewodnik wyjaśnił, jak przez wieki zmieniała się struktura ludności tego wielokulturowego i wielowyznaniowego miasta, aż do czasów współczesnych.

Następnie, poprzez dawne wały miejskie i urokliwe uliczki Starego Miasta udano się m.in. do Cerkwii Przemienienia Pańskiego, Katedry Ormiańskiej, a na koniec do Bazyliki Archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie król Jan Kazimierz złożył swe słynne śluby. W trakcie zwiedzania tych miejsc, przewodnik ciekawie opowiadał o różnicach pomiędzy poszczególnymi religiami oraz o tym, jak przedstawiciele różnych wyznań i narodowości wspólnie budowali sukces i potęgę miasta. Podczas zwiedzania Rynku, którego

charakterystycznym elementem są cztery fontanny znajdujące się w narożnikach oraz przepiękne kamienice i okazały ratusz, przewidziana była także przerwa na kawę w jednej ze znajdujących się tam najpopularniejszych lwowskich kawiarni. W trakcie spaceru nie zabrakło opowieści o Ignacym Łukasiewiczu, którego wynalazek – lampa naftowa – po raz pierwszy został w praktyce zastosowany podczas nocnej operacji w jednym z lwowskich szpitali.

Po powrocie do Pałacu Arcybiskupów uczestnicy Konferencji zostali przywitani przez Jego Eminencję Arcybiskupa Metropolitę Lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego. Po wyśmienitym obiedzie był jeszcze czas na

zwiedzenie niewielkiego, ale posiadającego bardzo cenne eksponaty Muzeum Archidiecezjalnego, posiadającego w swoich zbiorach liczne pamiątki związane z postacią Jana Pawła II oraz historią Archidiecezji.

W uroczystym otwarciu Konferencji wzięli udział Jego Eminencja Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Prezes Zarządu PGNiG Piotr Woźniak, Prezes Zarządu SITPNiG Paweł Stańczak, Konsul RP we Lwowie Włodzimierz Sulgostowski oraz Jego Magnificencja Prof. Kazimierz Karolczak – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który wygłosił wykład wprowadzający. Po nim przyszedł czas na pierwszy panel wykładów pod hasłem Nowe wyzwania polskiego przemysłu gazowniczego, w którym przedstawiciele GK PGNiG omawiali nowoczesne technologie, rozwój metod wydobycia gazu, a także działania i możliwości współpracy na Ukrainie, zarówno w kwestii obrotu błękitnym paliwem jak i poszukiwań i wydobycia. Panel zakończył wykład Stanisława Niedbalca Prezesa Exalo Drilling.

Po przerwie odbył się drugi panel, pod hasłem archiwalia oraz prasa, który rozpoczął wykład wygłoszony przez Prezesa PSG Mariana Żołyniaka, dotyczący Wirtualnego Muzeum Gazownictwa. Kolejne wykłady dotyczące archiwaliów i dawnych czasopism branżowych prowadzone były przez przedstawicieli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Politechniki Lwowskiej i Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.

Po zakończeniu wykładów, dyskusji oraz kolacji, część uczestników udała się jeszcze raz na Stare Miasto, aby zachwycić się wieczornym klimatem Lwowskiej starówki, który sprawia, że Lwów odwiedzają coraz liczniejsze rzesze turystów.

Na kolejny dzień Konferencji, która przeniosła się do Centrum konferencyjnego Domu Pielgrzyma w Brzuchowicach, złożyły się dwa panele tematyczne archiwalia oraz źródła statystyczne, a także archiwalia oraz memuarystyka. W tej części dorobek naukowy dotyczący historii przemysłu naftowo-gazowniczego zaprezentowali przedstawiciele Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Pedagogicznego w Krakowie, Masaryka w Brnie, Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Instytutu Ukrainoznawstwa NAN Ukrainy, Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie i Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Ostatnim akcentem Konferencji była dyskusja, podczas której zarówno historycy jak i osoby z przemysłu mogły wyrazić swoje spostrzeżenia, wypowiedzieć się na wiele aktualnych tematów, czy wreszcie podzielić się propozycjami i pomysłami na przyszłość w dziedzinie badania historii przemysłu nafty i gazu w Galicji.

Po podsumowaniu Konferencji nadszedł czas na odwiedziny Lwowskiej Gazowni Miejskiej przy ul. Złotej i mieszczącego się przy niej Muzeum Gazownictwa, które posiada bogate zbiory starych gazowych urządzeń gospodarstwa domowego takich jak piecyki, kuchenki, żelazka, a także urządzenia pomiarowe czy lampy gazowe. Sporo jest tam także archiwalnych dokumentów, książek oraz przedstawień plakatów promujących używanie w domach gazu. Uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić warsztat montażu stacji gazowych, a niektórzy z nich odwiedzić także kolegów po fachu, zajmujących się na co dzień m.in. symulacjami sieci gazowej na terenie całego obwodu lwowskiego.

Ostatni wieczór przeznaczony został na spacer po mieście, połączony z zaopatrzeniem się w regionalne smakołyki. Kolejnego dnia po śniadaniu autokar z uczestnikami wyjechał w kierunku granicy, na której odbyła się wnikliwa kontrola. Postój nie popsuł dobrego nastroju i pozytywnych wrażeń z tego dość intensywnego wyjazdu.

Cała Konferencja była bardzo interesująca, zarówno dla osób związanych z przemysłem jak i dla tych, którzy na co dzień zajmują się historią i archiwistyką. Pokazała, że jest możliwa, a nawet wskazana, współpraca obu środowisk. Nawiązały się nowe przyjaźnie i znajomości między przedstawicielami nauki a przemysłu, co w perspektywie najbliższych kilku lat niewątpliwie przyniesie obu stronom wymierne korzyści.


Foto archiwum SITPNiG - K.Korona

282 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page