top of page

XVI posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG - 16.XII.2019 r.

16 grudnia 2019 r. w Warszawie w siedzibie PGNiG w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 25 odbyło się XVI posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. W posiedzeniu, któremu przewodniczył prezes Paweł Stańczak, uczestniczyli przedstawiciele większości Oddziałów SITPNiG oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, dyrektorka Biura Zarządu Głównego, dyrektorka Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG i główna księgowa SITPNiG. Podczas posiedzenia omówiono plan merytorycznego działania SITPNiG w roku 2020 i podjęto zatwierdzającą go uchwałę. Zatwierdzono również prowizorium budżetowe SITPNiG na 2020 r. W związku z przypadającym w roku 2020 XLII Walnym Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów SITPNiG stosowną uchwałą powołano Komitet Organizacyjny WZD, którego zadaniem będzie wszechstronne przygotowanie Zjazdu. Ważnym zagadnieniem było zatwierdzenie regulaminu Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG, dostosowanego do aktualnej sytuacji prawnej i organizacyjnej Stowarzyszenia. Ponadto Zarząd Główny zatwierdził uchwałami przyznanie Odznak Honorowych SITPNiG: 9 Srebrnych Odznak Honorowych SITPNiG dla członków z Oddziałów w Poznaniu i Sanoku, 15 Złotych Odznak Honorowych SITPNiG dla członków z Oddziałów w Poznaniu i Sanoku oraz 5 Diamentowych Odznak Honorowych dla członków z Oddziałów w Krakowie, Poznaniu i Sanoku. Zarząd Główny zaakceptował również wnioski o nadanie tytułu Zasłużonego Seniora NOT oraz 2 Srebrnych oraz 1 Złotej Odznaki Honorowej NOT.

Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG na posiedzeniu, które odbyło się po zakończeniu posiedzenia ZG, w oparciu o pozytywną opinię Komisji ds. Odznak i Tytułów Honorowych… podjęła uchwałę o nadaniu Honorowej Szpady Seniora SITPNiG kol. Andrzejowi Mikołajczakowi, prezesowi Oddziału SITPNiG w Poznaniu.

Po posiedzeniu zarządu odbyło się krótkie spotkanie świąteczno-noworoczne.

Foto archiwum SITPNiG

189 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page