top of page

Wręczenie "Honorowej Szpady SITPNiG" oraz wyróżnień dla najlepszych absolwentów wydziału G

10 stycznia 2020 r. podczas uroczystego wręczania dyplomów studentom Wydziału Geologi, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, została wręczona Honorowa Szpada SITPNiG oraz wyróżnienia dla Najlepszych Absolwentów Wydziału.

Dyplom oraz Honorową Szpadę SITPNiG w tym roku otrzymała Pani Anna Bąk. Serdecznie Gratulujemy !

Urodzona 4.08.1995 w Tarnowskich Górach. W 2014 rozpoczęła studia na Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku Geofizyka. Ukończyła studia inżynierskie z wyróżnieniem w 2018. Tytuł pracy inżynierskiej: "Błędy pomiarowe w metodzie 2D tomografii elektrooporowej związane z nieprawidłowym rozmieszczeniem elektrod".

W 2018 rozpoczęła studia magisterskie na kierunku Geofizyka Stosowana, ukończone z wyróżnieniem w 2019. Tytuł pracy magisterskiej: "Określenie rozkładu parametrów geomechanicznych skał północnej części zapadliska przedkarpackiego na podstawie sejsmicznych danych przed składaniem".

Jest aktywnym członkiem wielu organizacji między innymi jest członkiem Koła Naukowego Geofizyków AGH GEOFON od 2014, gdzie pełniła funkcję sekretarza w roku akademickim 2017/2018 i v-ce przewodniczącego w roku 2018/2019. Byłam głównym koordynatorem i organizatorem XI Ogólnopolskich Warsztatów Geofizycznych GEOSFERA 2018 (Kiczyce, 5-8.04.2018 r.)

Jest członkiem międzynarodowych organizacji SEG, EAGE i SPE oraz studenkich chapterów tychże organizacji działających na AGH. W roku akademickim 2016/2017 pełniła funkcję skarbnika chapteru SEG, w 2017/2018 jego przewodniczącego i w 2018/2019 sekretarza. Była członkiem zarządu AGH UST SPE Student Chapter w roku akademickim 2018/2019, jak również członkiem międzynarodowego komitetu SEG „Europe Regional Advisory Committee” od 2017 roku. Brała udział w licznych konferencjach i warsztatach na całym świecie m.in.: SEG/ExxonMobil Student Education Program (Houston, 22-24.09.2017 r.), SEG/Chevron Student Leadership Symposium (Anaheim, 13-14.10.2018r.), 80th EAGE Annual Conference and Exhibition 2018 in Copenhagen (11-14.06.2018, Kopenhaga).

Zdobyła II miejsce w sekcji Geofizyka na 58. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH (Kraków, 7.12.2017r.).

Kilkukrotnie została nagrodzona stypendiami: Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, Stypendium im. Profesora Adama M. Dziewońskiego, Stypendium Society of Exploration Geophysicists.

Pani Anna była Ambasadorem programu edukacyjnego PGNiG GeoTalent w latach akademickich 2017/2018 oraz 2018/2019.

Odbyła 2-miesięczne staże w Al-Farabi Kazakh National University (2016, Ałmaty, Kazachstan) w ramach programu IAESTE oraz w Oddziale Geologii i Eksploatacji PGNiG (2018, Piła).

Obecnie pracuje jako Specjalista ds. Rozwoju Oprogramowania w firmie Nokia Solutions and Networks w Krakowie.


Foto Archiwum AGH - Zbigniew Sulima

344 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page