top of page

Spotkanie noworoczne Oddziału SITPNiG w Krakowie

15 stycznia 2020, w sali koncertowej Fundacji Krakus odbyło się uroczyste noworoczne spotkanie Zarządu Oddziału Krakowie z udziałem przewodniczących Kół Zakładowych, szefów zakładów pracy macierzystych Kół, członków honorowych SITPNiG oraz odznaczonych członków SITPNiG.

Prezes Oddziału SITPNiG w Krakowie, Dominik Staśko, powitał zebranych przedstawiając honorowych gości.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Prezes Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Andrzej Kucharski, Prezes Krakowskiego Oddziału PZITS Małgorzata Michalik-Duma, Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego SITPNiG, członek Rady Nadzorczej PGNiG prof. Andrzej Gonet, Dziekan Wydziału WNiG AGH prof. Rafał Wiśniowski, prof. Wojciech Górecki z Instytutu Surowców Energetycznych AGH, Dyrektor Gaz-Systemu w Tarnowie Krystian Liszka, Dyrektor PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Paweł Firlej, z-ca Dyrektora INIG-PIB w Krakowie dr Jacek Jaworski.

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie honorowych odznaczeń SITPNiG oraz NOT, którą to celebrację przeprowadził v-ce prezes Oddziału SITPNIG w Krakowie Albin Wojnar.

Odznaczenia otrzymali:

 • Srebrna Odznaka Honorowa SITPNIG: Ewa Knapik, Piotr Narloch, Aneta Sapińska-Śliwa

 • Złota Odznaka Honorowa SITPNIG: Mirosław Janowski, Beata Kozłowska, Dominik Staśko, Alicja Szczepaniak, Jan Więcek

 • Diamentowa Odznaka Honorowa SITPNIG: Henryk Sechman, Stanisław Stryczek

 • Złota Odznaka Honorowa NOT: Zdzisław Herman

Po wręczeniu odznaczeń, prezes Dominik Staśko złożył wszystkim uczestnikom spotkania serdeczne życzenia noworoczne, które zostały uświetnione toastem z lampką szampana.

Wcześniej Michał Płatosz wręczył prezesowi Dominikowi Staśko Honorowe Odznaczenie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.

Kolejnym punktem programu był występ Młodzieżowego Chóru Gospel z MDK Dom Harcerza przy ul. Reymonta w Krakowie.

Po koncercie prezes Dominik Staśko przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału SITPNIG w Krakowie za rok 2019 oraz planowane zamierzenia Oddziału w roku 2020.

Podczas uroczystej kolacji głos zabierali:

 • prezes KRFSNT Andrzej Kucharski

 • prezes PZITS Małgorzata Michalik-Duma

 • dziekan W.WNiG AGH prof. Rafał Wiśniowski

 • dyrektor Zakładu Gazowniczego w Krakowie Paweł Firlej

 • dyrektor Gaz-Systemu w Tarnowie Krystian Liszka

 • prof. Andrzej Gonet

 • kol. Krystyna Maciurzyńska

 • kol. Jan Artymiuk

 • kol. Jan Wójcik

 • kol. Albin Wojnar

Spotkanie noworoczne Oddziału SITPNiG w Krakowie było okazją do wymiany poglądów na tematy zawodowe oraz stowarzyszeniowe. Pod koniec spotkania zorganizowano jeszcze biesiadę przy gitarze.


Foto - Archiwum SITPNiG O/Kraków

376 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page