top of page

Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej - 09.03.2020 r.


W dniu 9.03.2020 r. w siedzibie biura Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) SITPNiG. Wzięli w nim udział prawie wszyscy członkowie Komisji, a także główna księgowa SITPNiG – Małgorzata Kozdrój. Posiedzeniu przewodniczył Stanisław Józefczyk, przewodniczący GKR. Komisja przeprowadziła szczegółową analizę otrzymanych dokumentów: sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2019, stanowiska Komisji Finansowo-Budżetowej oraz sprawozdania z działalności merytorycznej SITPNiG. Przedyskutowano składniki kosztowe, przychodowe, wybrane pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat. Omówiona została także realizacja głównych założeń planu działalności Stowarzyszenia w roku 2019. Komisja stwierdziła, że działalność SITPNiG była zgodna ze statutem Stowarzyszenia, a przyjęte na rok 2019 zadnia programowe zostały wykonane, nie wniosła również uwag do przedstawionego sprawozdania finansowego. Uchwałą nr 2/2019 zarekomendowała Zarządowi Głównemu SITPNiG przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego z działalności SITPNiG w 2019 roku.


Foto arch. SITPNiG

101 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page