top of page

Zwyczajny Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Oddziału w Tarnowie


Kampania wyborcza w Oddziale SITPNiG w Tarnowie rozpoczęła się w lutym i trwała do końca marca. W tym czasie odbyły się Zebrania Wyborcze Członków Kół we wszystkich kołach Oddziału. 17 kwietnia br. zaplanowano Zwyczajny Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Oddziału. Jednak pomimo stowarzyszeniowej gotowości, wybory nie mogły się odbyć przez dwa kolejne miesiące. Panująca w Polsce epidemia koronawirusa i wprowadzone obostrzenia, nie pozwoliły na ich przeprowadzenie. Nadszedł czerwiec. Społeczeństwo stopniowo nauczyło się żyć w sytuacji epidemii. Kiedy restrykcje złagodzono, Zarząd Oddziału zdobył się na zorganizowanie Zjazdu. Odsunięto na bok obawy i podjęto działania. Ustalono termin zjazdu na 19 czerwca 2020 r., a na miejsce spotkania wybrano Hotel Dunajec w Zgłobicach. Hotel ten zasługuje na uwagę, gdyż zlokalizowany jest nad Dunajcem, pięknym i modrym, a pobyt w nim nasyca nie tylko pięknymi widokami, czasami nawet na Tatry, ale też smacznym jedzeniem (w naszym przypadku obiadem). Frekwencja na Zjeździe była na tyle wysoka, że obrady przeprowadzono w pierwszym terminie. Przybyło 25 delegatów i jeden Członek Honorowy, na 38 oczekiwanych.

Zgromadzonych przywitał Ryszard Ryba Prezes ustępującego Zarządu Oddziału. Powołane prezydium zebrania, zaakceptowane przez delegatów, rozpoczęło kierowanie obradami. Zgodnie z ordynacją wyborczą, prezes Zarządu Oddziału złożył sprawozdanie z czterech lat działalności a Komisja Rewizyjna Oddziału dokonała jej oceny. Uczestnicy zebrania, posiadający czynne prawo wyborcze, przez głosowanie przyjęli przedstawione sprawozdania i udzielili absolutorium Zarządowi Oddziału. Wybrane komisje zjazdowe Mandatowa i Wnioskowa przystąpiły do pracy. Uznano prawomocność Zjazdu, zebrano kandydatów do Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, delegatów Oddziału na XLII Walny Zjazd Delegatów SITPNiG, a także delegatów do Rad Terenowych Jednostek Organizacyjnych Federacji SNT NOT w województwach: małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim. Spośród osób niekandydujących do władz oddziału i na delegatów, wybrano Komisję Skrutacyjną. Głosowanie przebiegło szybko i sprawnie, gdyż liczba kandydatów nie przekraczała liczby miejsc na listach. Prezesem Zarządu Oddziału został Jacek Surowiczko, jednogłośnie wybrany przez delegatów. Przed prezesem postawiono nowe zadania sformułowane w postaci uchwał i wniosków zebranych przez Komisję Wnioskową i zatwierdzonych przez głosujących. Zarząd Oddziału w nowej kadencji musi być gotowy na to, że wszystkie działania, nawet te o mniejszym znaczeniu, wymagać będą nowego sposobu realizacji, a to da pole do kreatywności i zaangażowania. Do odważnych świat należy!

Zobowiązując uczestników WZDO do zachowania zasad reżimu sanitarnego, obrady Zjazdu udało się przeprowadzić bez zakłóceń. Obszerna sala umożliwiła rozlokowanie delegatów w przepisowych odległościach od siebie. Obsługa restauracji świadczyła usługi w taki sposób, aby ograniczyć do minimum przemieszczanie się osób.


Foto archiwum SITPNiG O/ Tarnów (Wanda Ryś)

204 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page