top of page

Wybory naznaczone pandemią - O/Piła

6 lipca 2020 członkowie pilskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego wybrali nowy Zarząd i członków pozostałych organów oddziału na kolejne 4 lata. Po kilku miesiącach pandemii, ustępujący Zarząd zdecydował o przeprowadzeniu Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia członków Oddziału w wyjątkowych warunkach, do tej pory niespotykanych.

Wszyscy członkowie otrzymali sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe na podane adresy mailowe tydzień wcześniej, aby każdy mógł się z nimi wcześniej zapoznać i aby nie trzeba było omawiać ich w czasie zgromadzenia. To pozwoliło na oszczędność czasu. Zadbano też o odpowiednią odległość między zgromadzonymi członkami, środki dezynfekcyjne oraz maseczki. Doprawdy, takiego zjazdu nie pamiętał nikt ze zgromadzonych. Nie wpłynęło to jednak negatywnie na sympatyczną atmosferę i przyjacielskie nastawienie oraz patrzenie z nadzieją w nadchodzącą przyszłość nie tylko Stowarzyszenia, ale także działań zawodowych.

W czasie ostatniej kadencji ustępujący Zarząd, działający od 13 czerwca 2016 roku, skupiał się na podtrzymaniu tradycji i kultury naftowej i gazowniczej wśród członków oraz na ich jednoczeniu środowiskowym poprzez rozlicznie organizowane działania. Już na samym początku przeprowadzono turniej strzelecki, który zakończono piknikiem z tańcami, smacznym jedzeniem i rozmowami nie tylko o pracy wiertniczej. A potem były i pikniki, i spotkania na bowlingu, były profesjonalne wyjazdy techniczne. Niezapomnianą przygodą, ze świetnie zorganizowaną częścią pokazowo-techniczną był wyjazd do Rumunii do firmy National Oilwell Varco; był także hobbystyczny wyjazd na połów dorszy.

Udało się także zorganizować atrakcyjną wycieczkę rowerową, której uczestnicy dotarli do celu zmęczeni, choć szczęśliwi. Powiodły się także rokrocznie organizowane spotkania barbórkowe, które oprócz członków gromadziły bardzo wielu sympatyków Stowarzyszenia. Nieodmiennie przyciągają one wielu zainteresowanych z uwagi na ich wesoły, a równocześnie kultywujący górnicze tradycje, charakter. Raz nawet w czasie upływającej kadencji, udało się przygotować odrębne spotkanie dla kobiet – comber babski i spotkanie dla mężczyzn – karczmę piwną, co miało swój niepowtarzalny urok i do dziś wspominane jest przez licznych uczestników.

Ustępujący Zarząd zatroszczył się również o organizację wyjazdów kulturo- i turystyczno-poznawczych do innych krajów. Niestety, nie doszły one do skutku – ten planowany na Bałkany z uwagi na niewielu chętnych, ten do Gazoportu z powodu jego remontu, a ten organizowany w tym roku do Izraela z powodu pandemii, której przebieg i decyzje władz zarówno naszego kraju, jak i kraju do którego się wybieraliśmy, powstrzymały zadeklarowanych uczestników tuż przed wyjazdem. Dzięki konsekwentnym działaniom organizatorki udało się jednak odzyskać całość już wpłaconych na wyjazd kwot, co nie wpłynęło negatywnie na stan finansów stowarzyszeniowych.

W trakcie dyskusji o działalności statutowej SITPNiG redaktor naczelny Wiadomości Naftowych i Gazowniczych obszernie przedstawił charakter i rolę wydawanego przez Zarząd Główny miesięcznika, podkreślając jego popularyzatorsko-naukowy i informacyjno-szkoleniowy charakter, promocję osiągnięć technicznych branży naftowo-gazowniczej i rafineryjnej oraz środowiska naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej i Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego.

Podczas Walnego Zgromadzenia ustępujący Zarząd w składzie: Wioletta Jarek (prezes), Artur Buwaj, Ryszard Chylarecki, Marek Dembiński, Anita Makowska, Marek Wiesiołek i Marta Woźniak-Hoffmann, po uzyskaniu absolutorium podziękował wszystkim za czteroletnią współpracę oraz dotychczasowe działania. Zrobiono też pamiątkowe zdjęcia.

Nowo wybrany Zarząd w składzie również 7-osobowym (Henryk Dytko, nowy choć już z wcześniejszym doświadczeniem prezes Zarządu, Ryszard Chylarecki, Karolina Kokot, Piotr Makowski, Wojciech Mielniczuk, Jadwiga Samborska i Marta Woźniak-Hoffmann) zadeklarował pracę na równie intensywnym poziomie, mając nadzieję na zgromadzenie w szeregach Stowarzyszenia nowych członków i próbę reaktywacji sprawdzonych już form działalności – np. konferencji naukowo-technicznych.


Foto archiwum SITPNiG O/Piła

286 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page