top of page

Działalność Oddziału SITPNiG we Wrocławiu

W dniach 02 – 03 października 2020 r. w Sadach Dolnych w „Karczmie u Macieja” odbyło się sympozjum pn. „Wykorzystanie gazu ziemnego”. Organizatorem sympozjum był Zarząd Oddziału SITPNiG we Wrocławiu. Na sympozjum zostały przedstawione 3 prezentacje.

Pierwszą prezentacje przedstawił Prezes Oddziału Dariusz Nojek. Zawierała ona najważniejsze informacje w zakresie działalności Oddziału SITPNiG we Wrocławiu i planów na przyszłość. Omówione zostały kwestie dotyczące aktywizacji działalności Oddziału oraz zwiększenia liczby organizowanych eventów branżowych. Prezes przedstawił również nowy skład osobowy Zarządu Oddziału – delegaci zdecydowali w ostatnim głosowaniu, że Prezesem został kol. Dariusz Nojek, Wiceprezesem kol. Krzysztof Grzegółka, Sekretarzem Oddziału kol. Magdalena Bielewicz, Skarbnikiem kol. Agnieszka Kopel oraz powołano również trzech Członków Zarządu – kol. Joannę Bill-Gudidis, kol. Andrzeja Sydora oraz kol. Mirosławę Zgardę. Przedstawiono również wstępną strategię dotyczącą organizacji sympozjów, konferencji oraz narad na najbliższą kadencję. Ze względów na obecną sytuację związaną z Covid-19 w chwili obecnej przepisy zabraniają organizacji większych imprez, jednak mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna w kraju powróci do normalności w najbliższym czasie i będzie możliwe wznowienie działalności Oddziału w pełnej skali, szczególnie, że wielu członków jest chętnych działać na rzecz SITPNiG i wykazują duże zaangażowanie. Do głównych celi długoterminowych Oddziału zakwalifikowano przede wszystkim uaktywnienie działalności Zarządu i Kół (tak jak wspomniano wcześniej dokonanie intensyfikacji organizacji różnorakich sympozjów, szkoleń, konferencji), zwiększenie integracji pomiędzy członkami poprzez organizację wycieczek i spotkań towarzyskich, zwiększenie liczby członków w Kołach, określenie wyższych ram budżetu Oddziału oraz współpracę z branżowymi organizacjami i przedsiębiorstwami.


Drugą prezentację podczas sympozjum przedstawił kol. Ryszard Michałowski. Tematem prezentacji było „Wykorzystanie kontenerowców rzecznych do przewozu LNG”.

Prezentacja zawierała informacje o możliwości dostarczania drogą wodną w kontenerach skroplonego gazu LNG do portów przy głównych szlakach wodnych. Omówiono dyrektywy unijne, które nakładają na Polskę utworzenie w portach śródlądowych odpowiedniej liczby punktów umożliwiających tankowanie LNG dedykowanych dla jednostek żeglugi. Prezenter wskazał również kwestie techniczne, które są wymagane do przewozu gazu skroplonego poprzez kontenerowce. Podczas wykładu poddano pod analizę potencjalne lokalizacje usytuowania terminali LNG, głównie skupiając się na obszarach przez które przechodzi rzeka Odra. Wskazano również zalety jakie posiada największa rzeka zachodniej Polski, głównie ze względu na swoje położenie – przy dokonaniu dodatkowych inwestycji skupiających się na pogłębieniu dna rzeki oraz budowy kanału łączącego Odrę z Łabą i Dunajem możliwe byłoby transportowanie towaru, w tym skroplonego gazu pomiędzy Morzem Bałtyckim, a Morzem Adriatyckim.


Ostatnią prezentację poprowadził kol. Andrzej Sydor. Zaprezentował on zakres działania firmy PGNIG Gazoprojekt S.A. Na wstępie skupiono się na bogatej historii firmy oraz na jej wkładzie w rozwój gazownictwa w Polsce. Co warto wymienić, firma PGNIG Gazoprojekt S.A. projektowała największe w historii inwestycje w branży m.in. System Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa Zachodnia, Podziemne Magazyny Gazu czy Gazociągi i tłocznie w programie „Baltic Pipe”. Firma zaprojektowała ponad 20 tys. sieci gazowej wysokiego ciśnienia, ponad 60 tys. sieci gazowej średniego ciśnienia, ponad tysiąc stacji gazowych oraz 8 podziemnych magazynów gazu. Kol. Andrzej Sydor wskazał również ciekawe projekty, którymi z pewnością może pochwalić się firma, m.in. Zagospodarowanie złoża Lavan Field w Iranie, Studium wykonalności dla Tłoczni gazu w Chorwacji czy też Rurociąg tlenu DN250. Na koniec omówiono aktualne projekty i zamierzenia.

Podsumowując, sympozjum cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i planowane są już kolejne imprezy branżowe.

177 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page