top of page

Działalność Oddziału SITPNiG we Wrocławiu

W dniach 24 – 25 września 2021 r. w ośrodku ,,Cicha Woda’’ Gospodarstwo Agroturystyczne w Lasocinie koło Pieszyc odbyło się sympozjum pn. „ Zielone Gazownictwo – wyzwania systemowe i technologiczne”. Organizatorem sympozjum był Zarząd Oddziału SITPNiG we Wrocławiu. Po przywitaniu wszystkich uczestników Sympozjum, Prezes Oddziału poprosił o wystąpienie kol. Agnieszkę Kopel i kol. Piotra Oleszka, którym zostały wręczone legitymacje członkowskie wraz ze znaczkami organizacji. Nowych członków nagrodzono brawami.

Sympozjum składało się z 3 prezentacji. Pierwszą z nich przedstawiła kol. Agnieszka Kopel.

Prezentacja zawierała informacje o niskoemisyjnej transformacji energetycznej, która będzie sprzyjała zmianom modernizacyjnym w całej polskiej gospodarce, gwarantując bezpieczeństwo energetyczne, a także dbając o sprawiedliwy podział kosztów i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych. Omówione zostały również sposoby i możliwości wykorzystania Odnawialnych Zródeł Energii (OZE) przy wykorzystaniu biogazowni, biometanowni, fotowoltaiki oraz wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej i lądowej na szerszą skalę.

Drugą prezentacje przedstawił kolega Dariusz Nojek. W prezentacji zostały wyświetlone dwa filmy, które treścią nawiązywały do niedawno odbytych Targów EXPO GAS Kielce 2021. W pierwszym została zawarta ogólna informacja w zakresie XI edycji Targów Techniki Gazowniczej, którą odwiedziło prawie 3000 zwiedzających. Byli to głównie przedstawiciele branży gazowniczej. Na targach zaprezentowało się 60 wystawców z obszaru armatury sieci gazowej, materiałów do budowy i wyposażenia gazociągów, aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w gazownictwie, urządzeń i odbiorników gazowych, stacji redukcyjno - pomiarowych i tłoczni gazu.

Jedną z atrakcji Targów był prezentowany przez Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie tzw. butlowóz do przewozu sprężonego gazu ziemnego. Pojazd ten był głównym tematem drugiego filmu. Jest on użytkowany na terenie działania OZG Kraków. Nie służy do regularnych dostaw gazu, natomiast jest wykorzystywany w sytuacjach awaryjnych, w trakcie planowych przełączeń i krótkotrwałych prac remontowych.


Trzecia prezentacja zawierała najważniejsze informacje w zakresie działalności Oddziału SITPNiG we Wrocławiu ( za okres prawie 15 miesięcy ) i planów na przyszłość.

Osobą prezentującą była koleżanka Magdalena Bielewicz.

W kilku slajdach przekazano informacje o liczbie spotkań Zarządu (6), udziału w komisji Rewizyjnej WRFSNT NOT we Wrocławiu w osobie (kol. Krzysztof Grzegółka) a także zgłoszenie kolejnych kandydatów (kol. Joanna Bill-Gudidis i kol. Agnieszka Kopel) do udziału w komisjach ds. Innowacji i Technologii oraz do komisji Współpracy z Uczelniami przy WRFSNT NOT we Wrocławiu.

Zarząd także pochwalił się przyjęciem w szeregi Oddziału SITPNiG we Wrocławiu 9 nowych członków.

Po prezentacjach odbyła się dyskusja merytoryczna w zakresie poruszanych tematów, a także omówione zostały kwestie dotyczące dalszej działalności Oddziału.

Podsumowując, sympozjum cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i planowane są już kolejne imprezy branżowe.

Foto archiwum SITPNiG we Wrocławiu

99 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page